Tiltak for økt kunnskap og bevisstgjøring om antibiotika resistens ved bruk av «Én Helse»-tilnærming i Tanzania

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Det skal gjennomføres ulike tiltak for å øke forståelsen og kunnskap om antibiotikaresistens ved kampanjer, utvikling og distribusjon av informasjonsmateriell og gjennomføring av overvåkingsaktiviteter med spesielt fokus på spesielle kritiske resistensformer i noen gramnegative bakterier langs fjørfe matkjeden, i miljø og mennesker.

Intervjuer og spørreundersøkelser vil gjennomføres for å få mer innsikt i hvordan det kan være mulig å endre og forbedre hvordan antibiotika brukes.

Forskningen vil gjennomføres i to regioner i Tanzania, ett tett befolket og et mindre tett befolket.

Les mer om prosjektet her.

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen består av forskere fra Sokoine University og Agriculture, Tanzanian Veterinary Laboratory Agency, Sankt Francis University of Health and Allied Sciences, Livestock Training Agency, Tanzanian Farmer Association fra Tanzania, og Roskilde Universitet fra Danmark og ledes av Veterinærinstituttet, Norge.

Prosjektleder

Madelaine Norström

Forskninginformasjon

Start
2023-07-01
Slutt
2027-06-30
Prosjektnummer
336223
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser