Utbrudd av E. coli-infeksjoner (EHEC)

Denne saken er eldre enn to år

Folkehelseinstituttet har siden august 2017 funnet samme variant av bakterien E. coli O157:H7 hos fire personer. Veterinærinstituttet er klar til å bistå med å analysere prøver.

Folkehelseinstituttet ble i midten av august varslet om et barn med E. coli O157:H7-infeksjon som utviklet Hemolytisk Uremisk Syndrom (HUS), hjemhørende i Møre og Romsdal. I tillegg har Folkehelseinstituttet påvist samme bakteriestamme i tre voksne med diaresymptomer bosatt i Hedmark, Buskerud og Hordaland.

Folkehelseinstituttet samarbeider med Mattilsynet, kommunelegene og Veterinærinstituttet, og avhengig av behov, foretas det blant annet intervjuer av de syke, og eventuelt prøvetaking av aktuelle matvarer og nærkontakter. 

-Vi er klare til å analysere prøver for å bidra til å oppklare hvordan pasientene er blitt smittet, sier seniorforsker Mona Torp ved Veterinærinstituttet.

Siden pasientene er bosatt i ulike kommuner blir utbruddsutredning koordinert av Folkehelseinstituttet.

Ingen felles smittekilde avdekket

Ifølge Folkehelseinstituttet har ingen av undersøkelsene rundt disse opphopningene så langt avdekket noen felles smittekilde. Arbeidet tar tid og er komplisert. Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden.

Generelle forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt:

  • all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
  • grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt
  • oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.
  • Ved reiser til land med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, iskrem som ikke er ferdigpakket fra produsenten, og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann, og unngå drikkevann som ikke selges på flasker.

Om E.coli-bakterier

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterien.

HUS er en alvorlig nyresykdom, som hos barn oftest skyldes giftproduserende EHEC-bakterier (bakterien produserer såkalte toksiner). Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, saug, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr. Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Les mer om E.coli

Les nettmelding fra Folkehelseinstituttet

Les nettmelding fra Mattilsynet

Del artikkel