Veterinærinstituttet representert på internasjonal konferanse innen antimikrobiell resistens

Denne saken er eldre enn to år

Syv representanter fra Veterinærinstituttet deltok nylig på konferansen Antimicrobial Resistance in Animals and the Environment (ARAE), der tema i år inkluderte blant annet overvåkning og epidemiologi av antimikrobiell resistens (AMR), AMR i miljøet, og nye diagnostiske verktøy.

Konferansen holdes annet hvert år, og hadde i år mer enn 150 deltakere. Solveig Sølverød Mo presenterte Veterinærinstituttets arbeid med rødrev som indikator for antimikrobiell resistens i miljøet i form av en muntlig presentasjon. I tillegg hadde Veterinærinstituttets deltagere med tre postere som ble presentert.

Tittel på muntlig presentasjon

  • Monitoring antimicrobial resistance in the Norwegian environment using wild red fox as an indicator (av Solveig Sølverød Mo)

Tittel på postere

  • Quinolone resistant Escherichia coli from broilers in Norway – characterization, comparison to human isolates and molecular risk assessment
    (av Jannice Schau Slettemeås, Camilla Sekse, Karin Lagesen, Marianne Sunde, Madelaine Norström, Astrid Louise Wester, Gunnar Skov Simonsen, Charlotte Rosenberg Ulstad, Anne Margrete Urdahl)
  • Quinolone resistance despite low antimicrobial usage: comparison of occurrence in different species in Norway the last ten years
    (av Håkon Kaspersen, Anne Margrete Urdahl, Jannice Schau Slettemeås, Roger Simm, Henning Sørum, Karin Lagesen, Madelaine Norström)
  • Characterization of antimicrobial-resistant Escherichia coli from wild reindeer in Norway and Svalbard
    (av Silje Nøstvedt Ramstad, Knut Rudi, Davide Porcellato, Jane Ludvigsen, Anuradha Ravi, Jannice Schau Slettemeås, Marianne Sunde)

Del artikkel