Mistanke om Q-feber i norsk storfebesetning

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har i prøver fra en storfebesetning i Akershus påvist antistoffer for Coxiella-bakterien som gir Q-feber. Mattilsynet er varslet. Oppfølgende prøver som har blitt  analysert på instituttet  viser ikke spor av aktive smittestoffer. Videre oppfølgende laboratorieundersøkelser er igangsatt for å endelig bekrefte eller avkrefte Q-feber.

Oppdatering 6. april 2018: Mistanke om Q-feber er avkreftet. Opprinnelig sak følger under. 

Påvisning av spesifikke antistoffer i et dyr viser at dyret har vært eller er syk med Coxiella-infeksjon. Smittestoffet kan bli periodevis skilt ut, eksempelvis i melk eller i urin.

Veterinærinstituttet vil samarbeide med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i den videre oppfølgingen for å begrense eventuell smittespredning mest mulig.

Mistanke om sykdommen kom etter rutinemessig undersøkelse av prøver undersøkt av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet som del av overvåkningsprogrammet for sykdommen brucellose.

Veterinærinstituttets rolle i dette arbeidet er å bistå med diagnostikk fra instituttets laboratorier og med kunnskapsbaserte råd til norske myndigheter om videre oppfølging av besetningen og begrensning av sykdommen.

Les mer om sykdommen under våre faktasider

Kontaktpersoner:

Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør

Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør

Del artikkel