Hundesykdommen: Årsaken er fortsatt ikke funnet

Denne saken er eldre enn to år

- I løpet av høsten har arbeidet med materialet fra de syke hundene styrket mistanken om at Providencia alcalifaciens har bidratt til sykdommen, og enkelte analyser peker på at det kan dreie seg om en felles smittekilde. Vi vet imidlertid fortsatt ikke hva en eventuell smittekilde er, sier veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Etter at utbruddet ble erklært over av Mattilsynet, har Veterinærinstituttet ferdigstilt ytterligere laboratorieanalyser av prøver fra syke og døde hunder. Sammenstilling av epidemiologiske data, samlet inn av Mattilsynet fra dyreeiere og veterinærer i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, er også ferdig.

Resultatene fra undersøkelsene de siste ukene har ikke gitt noen nye svar, men bekrefter og styrker resultater og vurderinger fra tidligere i utbruddet, sist oppdatert 16. oktober.

- Vi mener fortsatt at bakterien Providencia alcalifaciens har spilt en rolle i sykdomsforløpet. Denne bakterien ble funnet i de fleste obduserte hundene, samt i et stort antall av de syke hundene som har hatt diaré. Friske hunder er også undersøkt og svært få av disse var positive for Providencia alcalifaciens.

Finner trolig ikke smittekilden

- Genetiske analyser av Providencia-bakterien fra flere av de syke hundene viser at disse er så like genetisk at det er grunn til å mistenke at bakteriene har kommet fra den samme smittekilden. Men resultater fra epidemiologiske undersøkelser, i form av spørreundersøkelser og intervjuer, peker derimot ikke på en felles smittekilde. Dersom det faktisk dreier seg om én felles smittekilde, er det lite sannsynlig at vi vil klare å identifisere den nå som utbruddet er over, sier Jørgensen.

Selv om undersøkelsene av selve sykdomsutbruddet nå regnes som ferdig, vil materialet brukes videre i forskning. Å komme nærmere noe mulig svar, vil kreve langsiktig forskning. Det er avhengig av at forskningsmiljøer som NMBU Veterinærhøgskolen og andre lykkes i å sikre forskningsfinansiering til relevante prosjekter.

Forskning kan gi svar

Det er ikke tidligere kjent, verken gjennom norsk eller internasjonal forskning, at bakterien Providencia alcalifaciens kan forårsake så store utbrudd med så alvorlige symptomer hos hund. Undersøkelser viser at bakterien finnes i tarmen hos de fleste av de obduserte hundene, og i tarmveggen hos noen av disse hundene.

- Dette beviser ikke at det er bakteriene som har skadet tarmen, men mye tyder på at de i alle fall har bidratt til det. Vi tror at bakterien Providencia alcalifaciens har med sykdommen å gjøre, men det gjenstår å bevise at bakterien kan forårsake alvorlig tarmskade hos hund. For å finne forklaringen på dette, må det forskes videre på dette temaet, sier Jørgensen.

Hun forklarer at de blant annet ønsker å dyrke frem tarmceller på laboratoriet, for å undersøke om bakteriene som er funnet hos de syke hundene forårsaker skade på tarmcellene. Dermed kan forskere studere i hvilken grad bakteriene under slike forhold kan skade tarmcellene. Denne typen forskning vil kunne skje i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og tilsvarende forskningsmiljø.

Klarer en å slå fast hva som har forårsaket utbruddet, vil det kunne bidra til å belyse mulige smittekilder eller faktorer av betydning for å utløse sykdom. Det vil forhåpentligvis gjøre oss bedre beredt om tilsvarende utbrudd skulle komme igjen.

Du finner aktuelle lenker og oversikt over alle nyhetssake på vår faktaside om akutt sykdom hos hund september 2019

Del artikkel