Lite Shiga toksin-produserende E. coli i norske kjøttvarer viser ny kartlegging

Denne saken er eldre enn to år

Det er lite E. coli av den typen som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker i norske kjøttvarer. Det viser en kartlegging av Shiga toksin-produserende E. coli (STEC) som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

- Vi fant STEC i bare 2 av 308 prøver, så dette er gode resultater, sier seniorforsker Gro Skøien Johannessen ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet samlet inn prøver av norskprodusert kjøtt- og karbonadedeig av storfe fra butikker over hele landet. Kartleggingen viser at forekomsten av STEC av serogruppene O26, O91, O103, O121, O145 og O157 i norskprodusert kjøtt- og karbonadedeig av storfe er lav, men at de kan forekomme.

Noen typer E. coli kan gi sykdom

E. coli er bakterier som eksisterer naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste E. coli fra dyr gir ikke sykdom hos mennesker, men noen typer slik som STEC kan føre til tildels alvorlig sykdom hos mennesker. Drøvtyggere som storfe og sau regnes som de viktigste kildene for STEC-sykdom hos mennesker.

De senere årene har det vært en økning i antall rapporterte tilfeller av STEC hos mennesker i Norge. Kartleggingen ble igangsatt på bakgrunn av dette for å framskaffekunnskap om forekomst av STEC både i produkter av storfekjøtt. STEC kan også overføres til andre produkter enn kjøtt som f.eks. frukt, grønt og melk via avføring fra drøvtyggere. 

Her kan du laste ned og lese hele rapporten

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet
Gro Skøien Johannessen

Del artikkel