Jakter årsaken til syk laks i Enningdalselva (Berbyelva)

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet jobber sammen med Mattilsynet med å finne årsaken til sykdom blant oppvandrende villaks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold. Foreløpig er det ikke klart hva fisken lider av. Også syk laks funnet siste dager i Sandvikselva i Akershus og i Tovdalselva i Agder vil bli undersøkt.

-Fra vi fikk melding fra lokale laksefiskere 23. mai har Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobbet for å finne hva fisken lider av. Det undersøkes grundig for kjente alvorlige og smittsomme sykdommer det heldigvis foreløpig ikke er tegn på at fisken lider av. Derfor går undersøkelsene videre mht. et bredere spekter av sykdomsårsaker der også mer forskningspreget metodikk anvendes, forklarer seksjonsleder Ole Bendik Dale ved forskningsseksjonen for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Status per 7. juni er at Veterinærinstituttet ikke har påvist fiskesykdommen furunkulose eller annen meldepliktig sykdom. Svar på øvrige undersøkelser vil følge i tiden framover. Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber i håp om å oppklare saken raskt.

 

Undersøker bredt

Ved Veterinærinstituttet pågår det nå undersøkelser for å finne ut hva fisken lider av. Diagnostikere og forskere samarbeider og benytter et bredt spekter av faglige metoder som histopatologi, cellekultur, dyrking av bakterier samt PCR og andre molekylærbiologiske metoder.

Veterinærinstituttet har videre sikret vev og vannprøver for å kunne undersøke om fisken har fått i seg noe giftig. Hittil er det kun laks som er rammet av sykdommen av alle fiskeslag i området. Undersøkelsene omfatter nå også en syk laks fra Sandvikselva i Bærum kommune. Mattilsynet i Agder vil også sende over til analyse ved Veterinærinstituttet innlevert syk fisk fra Tovdalselva i Agder.

-Første prioritet i undersøkelsene har vært å klarlegge om fisken er smittet av en av de kjente alvorlig smittsomme sykdommene, som for eksempel furunkulose og fryktede virus-sykdommer. Det er viktig for å vurdere om tiltak for å begrense spredning er aktuelt. Ingen funn tyder på det, men undersøkelsene er ikke avsluttet. Med åpne hudsår, som disse fiskene har, så vil sekundære infeksjoner fort oppstå. Vi fant soppen Saprolegnia på en av laksene, og det var trolig en slik sekundær infeksjon. For å kunne vurdere betydning av enkeltfunn som årsak til problemet i elva, må utbredelse på øvrige syke fisk undersøkes.

Dersom vi påviser et nytt og ukjent smittestoff, kan podingsforsøk bli nødvendig for å se om det er dette smittestoffet som gir sykdomstilstanden, sier Ole B. Dale. 

Mattilsynet minner om smittetiltak

Mattilsynet melder 7. juni om at de også er blitt varslet om syk og død fisk i Sandvikselven i Bærum kommune, i tillegg til Enningdalselva. 8. juni kom ny melding om innlevert syk og død fisk fra Tovdalselva. 

Mattilsynet minner i den forbindelse om hvilke krav som gjelder for å forebygge spredning av sykdomssmitte i norske elver og vassdrag.

  • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres, med for eksempel Virkon, før de flyttes til andre steder.

Les mer på Mattilsynets nettsider om hvilke smittetiltak som nå iverksettes sammen med lokale aktører i elvene.  

 

Les også

Har tatt ut prøver i Enningdalselva (31.05.2019) 

Undersøker død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) 27.05.2019 

 

Del artikkel