Mistanke om utbrudd av salmonella

Denne saken er eldre enn to år

Folkehelseinstituttet har fått melding om at syv personer er smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium. Veterinærinstituttet er klar til å analysere prøver for å bidra til å oppklare hvordan pasientene er blitt smittet.

Ifølge Folkehelseinstituttet er personene som er smittet mellom 19 og 60 år, og er bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

Det gjennomføres intervjuer med pasientene og tas prøver fra hjemmene for om mulig å finne smittekilden.

Veterinærinstituttet er klare til å analysere prøver for å bidra til å oppklare hvordan pasientene er blitt smittet ved behov. 

Ny variant

DNA-profilen til bakterien er kjent, men profilen som er funnet hos de syv smittede er aldri tidligere sett i Norge. Veterinærinstituttet har som nasjonalt referanselaboratorium ikke funnet bakterien med denne profilen tidligere verken hos dyr, i matvarer eller i fôr. Den er heller ikke påvist hos mennesker. De vanligste symptomene på salmonellose hos mennesker er diaré, feber og magesmerter. 

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium Salmonella for dyr, fôr og mat.

Les mer om Salmonella og S. Typhimurium

Del artikkel