Listeria

Listeriose er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes.

Sporadiske sykdomstilfeller forekommer relativt hyppig hos dyr i Norge, spesielt hos sau.

Smittestoff og smitteveier

Listeria monocytogenes er en bakterie som kan forårsake sykdom (listeriose) både hos dyr og mennesker. Bakterien finnes naturlig i miljøet bl.a. i vann, jord, vegetasjon og hos ville dyr og husdyr.

Den vanligste smittevei for dyr er via forurenset fôr, spesielt silofôr.

Bakterien kan etableres i næringsmiddelindustrilokaler og slik bli en kilde til forurensning av mat. Bakterien kan formere seg ved kjøleskapstemperatur.

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos dyr, særlig hos sau, forekommer sporadiske tilfeller av listeriose relativt hyppig og kan arte seg ved symptomer fra sentralnervesystemet (”dreiesjuke”) eller som abort, jurbetennelse eller blodforgiftning (sepsis).

Diagnostikk
Prøvemateriale fra syke dyr eller mat kan undersøkes med tradisjonelle dyrkingsmetoder for å se om L. monocytogenes er tilstede (kvalitativt) og eventuelt i hvilken mengde (kvantitativt). Molekylærbiologiske metoder kan også benyttes for påvisning.

L. monocytogenes blir karakterisert til serogruppe-nivå og delvis til serovar-nivå ved hjelp av immunologiske og molekylærbiologiske metoder. For å undersøke om isolater fra menneske og næringsmidler er identiske i en utbruddssituasjon, benyttes molekylærbiologiske metoder.

Hos voksne mennesker sees vanligvis ingen, eller milde influensalignende symptomer. Hos nyfødte, gravide og andre individer med svekket immunforsvar kan man få alvorligere symptomer som blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Hos gravide kvinner kan infeksjon føre til en influensalignende tilstand hvor fostret kan infiseres av L. monocytogenes og dette kan føre til spontanabort. Inkubasjonstid er vanligvis fra 24 timer til 3 måneder. Les mer om listeriose hos menneske hos Folkehelseinstituttet

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Listeria fra fôr, dyr og mat.

Forekomst

L. monocytogenes finnes i vann, jord, vegetasjon og hos dyr. Bakterien kan finnes i pels, på klauver og i tarmen hos spesielt storfe og småfe. På grunn av dette kan råvarer som upasteurisert melk, rått kjøtt og fisk inneholde L. monocytogenes.

Generelt er det lite L. monocytogenes i råvarer i Norge, men bakterien kan etableres i næringsmiddelindustrilokaler og slik bli en kilde til forurensning av matvarene som produseres der. Varmebehandlede produkter kan også inneholde bakterien dersom de kommer i kontakt med forurenset utstyr, f. eks kniver som benyttes til oppskjæring.

Undersøkelser de senere årene av rå fisk, røkt og gravet fisk, rakefisk, reker, kjøtt og kjøttprodukter inkludert varmebehandlet kjøttpålegg, rå kylling, grønsaker, ost og is har vist at L. monocytogenes kan forekomme i slike produkter. Fordi L. monocytogenes kan formere seg ved kjøleskaptemperatur er matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling, mulige risikoprodukter.

I en del matvarer (som for eksempel rå fisk og noen typer varmebehandlede kjøttvarer) kan L. monocytogenes formere seg så raskt at forurensning av kun én bakterie kan formere seg til flere enn 100 bakterier i løpet av en uke i kjøleskap, og enda mer om temperaturen overskrider 4 ºC i deler av perioden. L. monocytogenes vokser også godt i vakuumpakkede næringsmidler.

Veksten av L. monocytogenes kan dempes noe ved bruk av konserveringsmidler og bearbeidingsprosesser som tørking, salting, røyking og raking. Bakterien drepes ved varmebehandling, men ikke ved frysing. 

Antallet registrerte tilfeller av listeriose hos menneske i Norge har variert mellom 14 og 50 per år fra 1999 til 2013, de fleste tilfeller har vært hos personer over 60 år, gravide eller personer med en underliggende sykdom.

Noen få ganger har det blitt rapportert utbrudd som har omfattet flere personer; ett utbrudd i 1992 med seks personer hvor smittekilden var vakuumpakket kjøttpålegg, ett utbrudd i 2005 med tre personer hvor smittekilden var en forurenset skjæremaskin på et storkjøkken, og ett utbrudd i 2007 med 21 personer hvorav fem døde og hvor smittekilden var en camembertost produsert ved et gårdsmeieri. I 2013 var det et utbrudd med rakfisk som smittekilde. 

Tiltak

Listeriose er en C-sykdom.

Silofôr av dårlig kvalitet kan øke risikoen for sykdom hos dyr.

Grenseverdien for L. monocytogenes i matvarer er i de fleste tilfeller 100 per gram. Dersom L. monocytogenes påvises i større mengder, skal hele partiet trekkes fra markedet. Det finnes også retningslinjer for hvordan matprodusenter kan vurdere vekstpotensialet til L. monocytogenes i egne produkter og ved hjelp av disse retningslinjene kan holdbarhetstid og lagringstemperatur for produktene fastsettes. Ved funn av L. monocytogenes i produkter på markedet bør produsenten gjennomgå rutiner og holdbarhetsangivelse.

Forbrukerne kan hindre oppformering av L.monocytogenes i matvarene ved senkning av kjøleskapstemperaturen til 4 °C eller lavere, ved å varmebehandle mat som er ment å skulle varmebehandles før den spises, samt ved å spise maten innen holdbarhetsdato.

Spredning av L. monocytognes fra kontaminerte matvarer til andre matvarer kan hindres ved å vaske hender, kniver og skjærebrett etter at man har behandlet risikoprodukter, og ved å skifte kjøkkenkluter og håndkle hyppig. Personer som er spesielt utsatt for smitte, som gravide og personer med svekket immunforsvar, bør unngå risikoprodukter og følge myndighetenes rådgiving om kosthold på Matportalen