Flere hester med mulig salmonellasmitte

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

Inntil prøvesvarene er klare, kan hestene ikke sendes hjem. Veterinærhøgskolen kan heller ikke ta inn nye pasienter før lokalene er sanert, siden salmonellasmitten også er påvist i miljøet.

– Vi vil henvise pasienter til Bjerke dyrehospital i Oslo i stedet, sier veterinær Siv Hanche-Olsen ved Hesteklinikken ved NBMU veterinærhøgskolen. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har kontakt med hester som har vært på Veterinærhøyskolen den senere tiden om å være ekstra nøye med håndvask for å unngå å bli smittet og spre smitten til andre.

- Smitte til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Begrens unødvendig kontakt

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.

- Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Venter på prøvesvar

I tillegg til hestene som står oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen, er det et større antall kontaktbesetninger spredd over ulike deler av landet. Disse har også blitt båndlagt, noe som betyr at hestene ikke kan flyttes, og at stallen er stengt for besøk.

Mattilsynet er stort sett ferdige med prøvetaking av disse, og venter nå på prøvesvar fra Veterinærinstituttet for å kunne frigi besetningene eller gjøre tiltak for å sanere smitten. Slike tiltak vil normalt bestå av nedvasking av stall og prøvetaking av dyra frem til dyreholdet kan friskmeldes.

Les mer om Salmonella-bakterien >

Les om barn og voksne på gårdsbesøk på Folkehelseinstituttets nettsider >

Spørsmål og svar 

Per 11.06.2018 er ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

Hvordan startet utbruddet?

Det startet med at ett føll, som stod på Hesteklinikken på NMBU testet positivt for Salmonella Typhimurium, men det ikke avklart hvor det ble smittet. Deretter er ytterligere én hest bekreftet smittet. Også denne hesten stod på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget.

Det er flere andre hester som har oppholdt seg i nærheten av de syke dyra og som nå utredes med tanke på smitte.

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene, det vil si staller som har fått tilbake hester som kan ha vært i kontakt med smitte. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Mattilsynet har båndlagt staller hvor hester er hjemhørende, som antas å ha vært i kontakt med det smittede føllet. Mattilsynet har båndlagt stallene, det vil si at det ikke er lov å ta hester inn og ut av stallen. Andre tiltak vil avhenge av situasjonen og stedet.

Hva skjer videre nå?

Mattilsynet innhenter prøver fra besetninger med dyr som har vært i kontakt med dyrehold hvor smitten er identifisert. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

Hvor mange dyr er smittet?

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

Hvor kommer smitten fra og hvordan har den spredd seg?

Det jobber vi med å forsøke å finne ut. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om det nå. Alle de aktuelle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen i lengre eller kortere periode, men smittekilden er ikke funnet.

Hvor pleier salmonella-smitte å komme fra?

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Hva er spesielt med denne typen salmonella?

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene av Salmonella som finnes. Varianten som har blitt påvist hos føllet er mer resistent mot antibiotika enn den vanlige Salmonella Typhimurium, men antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av Salmonella. Denne varianten er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Smitter det til mennesker og andre dyr?

Ja, Salmonella, inkludert denne varianten, kan smitte til mennesker og til andre dyrearter. For å bli smittet, så må man få bakterien i seg gjennom munnen. Derfor er det spesielt viktig å ha god håndhygiene rundt smittede dyr.

Hva slags symptomer får dyrene?

Mange hester kan ha Salmonella uten å bli syke, men hvis de blir syke, så er det vanligste symptomet diaré. Av og til og, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall.

Hva skal dyreeiere gjøre hvis de mistenker at hesten er syk eller at den har hatt kontakt med en smittet hest?

Ta kontakt med veterinær.

Hvordan behandles dyr som blir smittet?

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr med salmonellainfeksjoner. Avhengig av hvor syke dyrene er, så vil veterinæren gi støttebehandling for eksempel i form av intravenøs væske.

Hvordan smitter det?

Salmonella smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil dessuten variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. Symptomer kan oppstå etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Hvis det påvises salmonellasmitte i en vanlig stall, vet man vanligvis ikke når eller hvordan den syke/smittede hesten ble smittet.

Hvilke forholdsregler bør hesteeiere ta i stallene sine nå?

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.

Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller.

Kan barn gå i stallen?

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene, dette gjelder spesielt små barn og mennesker med nedsatt immunforsvar.

Bør hester holdes borte fra stevner, løp og fellesbeite?

Hester som har fått bekreftet at de kan være smittet er båndlagt og skal derfor ikke delta på stevner og løp eller sendes på fellesbeite.

Hvordan bør veterinærer forholde seg til dette?

Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene. Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr med salmonellainfeksjoner.

Hvor lang tid tar det å få svar på om en Salmonella-prøve er positiv eller negativ?

Prøver k tas normalt hestens avføring og eventuelt også fra stallen

Etter tre døgn kan man normalt si om det er sterk mistanke eller ikke. Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ. Etter ytterligere ett døgn kan man normalt si hvilken type av Salmonella det er, for eksempel om det er Salmonella Typhimurium og hvilket isolat av bakterien det er snakk om.

Jorun Jarp

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør
Mobilnr: +47 90056216
E-post: jorun.jarp@vetinst.no

Del artikkel