Utfordrende å vaksinere rognkjeks mot atypisk Aeromonas salmonicida

Denne saken er eldre enn to år

Bakterieinfeksjoner hos rognkjeks i oppdrett og vaksineutvikling er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett i november.

Oppdrett av rognkjeks til biologisk avlusning har blitt ‘big business’ i Norge, med over 48 settefiskkonsesjoner og en estimert total produksjon på snaut 16 millioner fisk i 2016. Fisken er imidlertid utsatt for ulike bakterieinfeksjoner i sjøfasen. Atypisk furunkulose er en av dem. Artikkelen beskriver vi noen utfordringer med forsøk på vaksineutvikling mot denne sykdommen.

Last ned artikkelen (pdf)

Del artikkel