Oppdateringer om det nasjonale utbruddet av Salmonella Agona

Fortsatt pågår etterforskning for å finne kilden til utbruddet av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Det er nå påvist smitte hos 58 personer bosatt i 10 fylker. Det er også utbrudd av bakterien i Sverige. Folkehelseinstituttet (FHI) leder etterforskningen i samarbeid med kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Det pågår fortsatt kartleggingsarbeid for å se om de smittede kan ha en felles smittekilde. FHI melder at alle de 58 smittede har fått påvist smitte i perioden 7.– 27. november, med en topp 15.–17. november. 23 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. De holder fortsatt er alle muligheter når det gjelder smittekilder åpne og at mye arbeid gjenstår.

Også påvist i Sverige

Siden 1. november har det også blitt påvist samme stamme av Salmonella. 26 personer i Sverige er så langt bekreftet smittet med Salmonella Agona. Også der pågår utbruddsetterforskning. Les mer på de svenske folkehelsemyndighetenes nettsider.

Les mer på Mattilsynets nettsider

Les fakta om Salmonella på vetinst.no

Les tidligere sak om Salmonella Agona på vetinst.no

Del artikkel