Dette vet vi om Salmonella Typhimurium-bakterien

Denne saken er eldre enn to år

Det pågår et omfattende utbrudd av Salmonella Typhimurium på hest. Dette er det vi vet om bakterien.

Smitten ble først oppdaget på Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo i begynnelsen av juni 2018 da et sykt føll testet positivt for bakterien monofasisk Salmonella Typhimurium.

Det var laboratoriet på NMBU Veterinærhøgskolen som først påviste salmonellassmitten.

Mattilsynet, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, jobber med å få et så komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten kommer fra. Slik smittesporing er komplisert, og det er ikke sikkert at smittekilden noen gang vil bli funnet.

Det er mye reising og kontakt mellom dyr og mennesker i hestenæringen, og dermed kontakt mellom mange dyrehold.

Det er fortsatt ikke klart hvor smitten stammer fra, men det jobbes med å finne ut om det kan dreie seg om smitte via fôr, eller om smitten kan ha blitt brakt til klinikken med en smittet hest på en eller annen måte.

Veterinærinstituttet har per dags dato analysert over 1300 prøver i forbindelse med Salmonella-utbruddet >

Forekomst av Salmonella

Salmonella er en bakterie som finnes overalt i verden, og som kan gjøre mennesker og dyr syke. Mennesker og dyr kan smitte hverandre.

Det er svært lite Salmonella blant norske husdyr og i norskprodusert mat, sammenlignet med de fleste andre land i Europa.

I Norge er forekomsten av Salmonella i storfe-, svine-, og fjørfe-populasjonene estimert til å være under 0,3 %. Norske myndigheter har siden 1995 kontrollert mat, dyr og dyrefór.

Takket være denne dokumentasjonen kan Norge kreve tilleggsgarantier ved import av levende dyr eller produkter av disse artene fra EU og andre land.

I Norge har Salmonella en viss utbredelse hos ville fugler og piggsvin. Eksotiske krypdyr som skilpadder, øgler og slanger er meget ofte bærere av Salmonella, men uten at de selv er syke.

Faktaark om Salmonella >

Kan arte seg ulikt

Det vanligste symptomet på salmonellainfeksjon er diaré. Av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, blir tilstanden alvorlig, og det forekommer dødsfall. Men man kan også bli smittet med Salmonella uten å bli syk.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. Symptomer kan oppstå etter en stressituasjon, som transport eller sykdom.

Smittede dyr og mennesker skiller ut bakterien med avføring. Dyr som har diaré skiller ut langt flere bakterier enn dyr som er friske smittebærere.

Mennesker og dyr smittes ved at de får bakterien i seg gjennom munnen, etter kontakt med avføring fra smittede dyr/mennesker eller gjennom infisert mat, vann eller fôr.

Staller hvor smitten er bekreftet, eller staller hvor dyr har hatt kontakt med smittede staller, blir pålagt restriksjoner av Mattilsynet. Det innebærer at trafikk av dyr ut og inn er forbudt.   

Råd fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet om god stallhygiene >

Råd fra Folkehelseinstituttet om smitte til mennesker >

Monofasisk Salmonella Typhimurium

Det finnes over 2500 ulike salmonellavarianter i verden. Salmonella Typhimurium er en av de vanlige variantene.

Salmonella Typhimurium-typen som er påvist i det pågående utbruddet blant hester, er en såkalt monofasisk variant av Salmonella Typhimurium.

Monofasisk betyr at bakteriens flagell (hale) kun finnes som én variant, i motsetning til andre salmonellabakterier som vanligvis kan skifte mellom ulike varianter.

At bakterien er monofasisk påvirker ikke bakteriens sykdomsfremkallende evne, men brukes på laboratoriet for å gjenkjenne bakterien. For å bestemme bakterietypen, må man bruke spesifikke genetiske laboratorieundersøkelser.

Det er vanlig at monofasiske Salmonella Typhimurium er resistente mot flere typer antibiotika. Når det er sagt, så er det viktig å understreke at infeksjoner med Salmonella normalt ikke skal behandles med antibiotika.

Avhengig av hvor syke dyrene er, så vil veterinæren gi støttebehandling for eksempel i form av intravenøs væske.

I løpet av de siste årene har monofasisk Salmonella Typhimurium blitt svært vanlig hos husdyr i Europa. I Norge har vi hatt noen få tilfeller av denne varianten på flere ulike dyrearter.

I forbindelse med sykdomsutbrudd og smittesporing brukes genetiske metoder for å påvise slektskap mellom salmonellabakterier. Det er også gjort i dette utbruddet, men man har foreløpig ikke kunnet kople det pågående salmonellautbruddet hos hest i Norge til sykdomsutbrudd i andre land.

Det er heller ikke noe per dags dato noe som tilsier at smitteegenskapene til bakteriestammen fra dette utbruddet skiller seg vesentlig fra andre liknende salmonellavarianter.  

Testing for Salmonella

For å finne ut om et dyr har Salmonella må det tas en avføringsprøve, som blir analysert i et laboratorium.

Mattilsynet tar ut prøver av dyrehold som mistenkes å være smittet. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Dyreeier får svar av Mattilsynet på om prøver inneholdt salmonellabakterier eller ikke.

Undersøkelse for Salmonella tar flere dager. Blir bakterien påvist kreves gjentakende prøver før et dyrehold regnes som fri for Salmonella.

Les mer om testing for Salmonella >

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium i Norge for Salmonella i fôr, dyr og mat.

Les også:

20.06.2018: Over 1000 prøver analysert for Salmonella

22.06.2018: Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

20.06.2018: Spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet

15.06.2018: Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

11.06.2018: Flere hester med mulig salmonellasmitte

08.06.2018: Salmonella Typhimurium påvist hos ett føll

Del artikkel