Kofitsyo Sewornu Cudjoe

Seniorrådgiver, Stab fiskehelse

Fagområder
Matbakteriologi
Mobilnr
+47 95084712
Tlf
+47 95084712
E-post
kofitsyo.cudjoe@vetinst.no

Personal og budsjettmessig ansvar for seksjonen.
-Informasjon og rådgivning til instituttets ledelse/forvaltningen.
-Delta i nasjonale/internasjonale programmer/råd.
-Sørge for at seksjonen har tilstrekkelig kompetanse til å løse pålagte oppgaver.
-Initiere, oppfølge og koordinere forskningen innen egen seksjon.
-Sørge for, og overvåke at Veterinærinstituttets kvalitetssystem er implementert i egen seksjon.

Faglig bakgrunn

Dr. Scient, Næringsmiddelgiene og mikrobiologi,
Mastergrad i husdyr vitenskap Bachelor i landbruk Master i prosjektledelse

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

Fisk for utvikling skal bistå fiskerimyndighetene i Ghana med å bedre regulering og bærekraft i fiskeindustrien, bade marint og innen akvakultur. Prosjektet skal bistå med å introdusere en vitenskapsbasert tilnærming for å innføre en bærekraftig forvaltningspraksis. En bærekraftig utvikling vil gi langsiktige samfunnsøkonomiske fordeler.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, Virologi

VEG-i-TRADE: Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty.

EU-prosjektet VEG-i-TRADE skal fokusere på effekter av forventede klimaendringer og globalisering på mattrygghet, særlig knyttet til vegetabiler. Prosjektet ser på mikrobiologiske og kjemiske trusler for mattryggheten i frukt og grønnsaker.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiMatbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, Zoonoser
•Medlem av VI’s Beredskaps kommitté
•Varamedlem, Matsmittekomiteen
•Hovedansvaret for å utvikle beredskapsplaner for matområdet
•Ledet arbeidet for utvikling av hurtig metodikk i NFR prosjekt om shigatoxin produserende E. coli i dyr
•Prosjekt deltager fra 05/07 – 05/08: CampEc-Net – SAFEFOODERA
•Ethics Manager for EU Project. Veg-i-Trade: Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty.
•Kartlegging VTEC I kjøtt importer fra 3. land (Mattilsynet-prosjekt).
•Work Task Leader on Food Sovereignty aspect of Veg-i-Trade Project
•Medlem av veterinærinstituttet arbeidsgruppe IPR strategi
•Medlem av veterinærinstituttet arbeidsgruppe Akkrediteringsstrategi
•Leder, Norway-Ghana Tilapia Initiative (NORGHATI)
Ledet prosjektet NORGHATI-HEALTH, 8-ukers opplæringskurs for 12 ghanesiske veterinærer og fiskehelse arbeiderer i fiskehelse