Reptiler kan utgjøre en smittefare for mennesker

Denne saken er eldre enn to år

Landbruks- og matdepartementet vedtok den 11. mai 2017 en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr. Det er fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler), som nå er unntatt fra det generelle forbudet. Forskriften vil gjelde fra den 15. august 2017.

I vårt høringssvar sendt den 11.april 2016 påpekte Veterinærinstituttet at reptiler kan utgjøre en smittefare for mennesker. Reptiler er svært ofte er bærere av salmonellabakterier. Disse bakteriene kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos barn, og Veterinærinstituttet fraråder derfor barnefamilier å holde reptiler i hjemmet.

Veterinærinstituttet er også bekymret for dyrevelferden til reptiler holdt som hobbydyr/kjæledyr. Alle som ønsker å skaffe seg slike dyr oppfordres derfor til å sette seg grundig inn i hva som kreves av oppstallingsforhold og fôring for at dyrene skal kunne trives, og hvordan man skal oppdage sykdom og mistrivsel.

Les Veterinærinstituttes høringssvar

Se liste over reptiler som blir tillatt på Mattilsynets hjemmesider

Del artikkel