Yersiniose i norsk lakseoppdrett: kunnskapsstatus

Denne saken er eldre enn to år

Kunnskapen om yersiniose hos laks i Norge økte betraktelig etter at Veterinærinstituttet i 2016-2017 gjennomførte et FHF-finansiert prosjekt knyttet til sykdommen. Oppsummering av resultatene finner du i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett i mars.

Resultatene fra forskningsprosjektet kaster nytt lys over yersiniose-situasjonen både i Norge og internasjonalt. Den nye kunnskapen gir grunnlag for målrettet bekjempelse av yersiniose hos norsk laks.

Yersiniose skyldes infeksjon med den gram-negative bakterien Yersinia ruckeri. Internasjonalt forårsaker yersiniose økt dødelighet hos laksefisk, særlig regnbueørret. I Norge er bakterien kun forbundet med sykdom hos atlantisk laks, med unntak av noen få tilfeller hos oppdrettsrøye.

Last ned hele saken (pdf)

Aktuelle lenker

Del artikkel