Flåttbårne agens hos tamrein

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge utvalgte mikroorganismer (agens) som påvirkes av en eller flere klimatiske variabler hos tamrein og som kan gi opphav til det man betegner som «klimasensitive sykdommer». Det er valgt tamreinflokker fra ulike geografiske og klimatiske områder for å se på hvordan flåttbårne agens muligens varierer i forekomst eller viser endringer i hittil kjent utbredelse. I tillegg til at disse infeksjonene kan påvirke tamreinens helse, kan forekomsten avdekke mulig eksponeringsrisiko for mennesker i de samme områdene.

Delmål 1: Undersøke tamreinflokker for eksponering for utvalgte flåttbårne mikroorganismer (Anaplasma phagocytophilum, Borrelia spp., Babesia spp. og tick-borne encephalitis-viruset, TBEV).

Delmål 2: Fastslå om det er ulik tilstedeværelse av flåttbårne agens hos tamrein fra fire lokaliteter med svært forskjellig lengdegrad/klima (Tana, Mo i Rana, Dønna og Røros).

Delmål 3: Knytte funn fra delmål 1 og 2 sammen og tolke data om forekomst opp mot hittil kjent utbredelse og prevalens av de undersøkte mikroorganismer. Videre skal vi sette resultatene i «Èn Helse»-sammenheng for å vurdere hvordan de pågående klima- og miljøendringene påvirker samspillet mellom miljø, mennesker og dyr som deler et reservoar av mikroorganismer.

Samarbeidspartnere

Prosjektleder

Ingebjørg H. Nymo

Start
2023-02-15
Slutt
2024-10-01
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, Zoonoser