Campylobacter

Campylobacter er en gruppe bakterier hvor noen kan gi opphav til sykdom, spesielt hos menneske. Tamme og ville dyr og fugler er ofte friske bærere.

Det er spesielt de termotolerante (”varmetålende”) bakteriene som C. jejuni og C. coli som kan gi sykdom hos mennesker.

Smittestoff og smitteveier

Campylobacter skilles ut med avføring og smitter via forurenset mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

Campylobacter formerer seg vanligvis ikke i mat, men kan overleve lenge ved kjøleskapstemperatur. Frysing fører til sterk reduksjon av antall bakterier.

Sykdomstegn og diagnostikk

Dyr kan av og til bli syke, men oftest er de symptomfrie bærere av bakteriene. Diaré kan forekomme, spesielt hos unge individer. Mange tamme og ville dyr og fugler er friske smittebærere.

Campylobacteriose hos mennesker
Campylobacteriose er den vanligste registrerte årsaken til bakteriell tarmsykdom hos mennesker i Norge. Om lag halvparten av tilfellene i Norge skyldes smitte innenlands og i Norge er risikofaktorer funnet å være ikke-desinfisert drikkevann, fjørfeprodukter kjøpt rå, dårlig hygiene under grillmåltider og ved tilberedning av fjørfeprodukter, uhygienisk kontakt med husdyr samt upasteurisert melk. Les mer om campylobacteriose hos menneske hos Folkehelseinstituttet

Prøvemateriale fra dyr og mat kan undersøkes med bakteriologiske dyrkingsmetoder eller ved PCR for å se om Campylobacter er tilstede.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Campylobacter fra fôr, dyr og mat.

Forekomst

Siden 2001 har norsk slaktekylling blitt undersøkt for Campylobacter. Resultatene fra overvåkingen viser at det er stor sesongmessig variasjon; i vinterhalvåret er det svært få positive flokker, mens det i sommerhalvåret kan være noen uker med over 20 % positive flokker.

Bakteriene er vanlige over hele verden. C. jejuni er den vanligste varianten hos fjørfe og storfe, C. coli finnes oftest hos gris mens C. upsaliensis finnes hyppigst hos hund og katt.

Campylobacter isoleres ofte fra ubehandlet overflatevann.

Overvåking

Handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling ble etablert i 2001. Sentralt i handlingsplanen er et overvåkingsprogram som omfatter alle slaktekyllinger som slaktes i perioden mai – oktober.

Gå til overvåkingsprogrammet

Tiltak

Produktene fra de positive slaktekyllingflokkene som oppdages før slakting via overvåkingsprogrammet blir frosset i minst 3 uker eller varmebehandlet slik at bakteriene uskadeliggjøres.

Campylobacter skal ikke forekomme i spiseklar mat.