Årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2021

Denne saken er eldre enn to år

Høy forekomst av viruset SARS-CoV-2 hos hvithalehjort i USA har medført at Veterinærinstituttet i 2021 samlet inn prøver og startet undersøkelser for viruset hos norske hjortedyr, og dette arbeidet fortsetter i 2022. Arbeidet med CWD har også vært høyt prioritert for viltgruppa ved Veterinærinstituttet i 2021. Kartlegging av parasitter hos vilt, samt undersøkelse av fluorbelastning på vilt som lever i nærheten av aluminiumsverk har også blitt prioritert i 2021.

I årsrapporten for Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) kan du, i tillegg til CWD (skrantesjuke) og SARS-CoV-2, lese mer om tularemi (harepest) hos hare og fotråte hos villrein i Norge. Videre omtales et utbrudd av kaningulsott hos villkanin i Rogaland, det første tilfellet av sykdommen hos viltlevende kanin i Norge.

Et utbrudd av hudvorter hos hjort på Vestlandet, samt kartlegging av parasitter hos villrein, Svalbardrein, elg og fjellrev, blir også presentert i ViltHOP-rapporten for 2021.

Til slutt kan du lese mer om hvordan høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) i 2021 har blitt påvist hos villfugl i store deler av landet, samt hos nye arter som havørn.


Havørn smittet med fugleinfluensavirus H5N1. Fuglen har roterende hodebevegelser og problemer med å fly. Video: Jørn Johnsen.

→ Her kan du lese hele rapporten. 

Del artikkel