Veterinærinstituttet analyser matvareprøver for Salmonella Agbeni

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra mistenkte matvarer, inkludert en tørket eksotisk fruktblanding, for å bidra til å oppklare det pågående nasjonale utbruddet av Salmonella Agbeni.

Så langt er det bekreftet at 21 personer flere steder i landet er smittet av bakterien Salmonella Agbeni. Det mistenkes at årsaken til utbruddet er en tørket eksotisk fruktblanding. Men det er ennå for tidlig å konkludere med at dette er smittekilden.

- Påvisning av Salmonella i mat krever laboratorieanalyser som går over flere dager. Vi arbeider for å kunne gi svar raskt og forventer å ha et resultat tidlig i neste uke på om det er Salmonella-smitte i noen av matvareprøvene, inkludert den mistenkte tørkede eksotiske fruktblandingen. Hvis det er det, så analyserer vi og Folkehelseinstituttet videre for å finne ut om det er den samme Salmonella-typen som de syke pasientene er smittet av, sier Gro Johannessen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Folkehelseinstituttet etterforsker Salmonella-utbruddet sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Det er gjennomført intervjuer med pasienter og med friske kontroller, og det er tatt prøver av mat og matrester for om mulig å bekrefte smittekilden. Veterinærinstituttet analyserer matvareprøvene. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Salmonella fra fôr, dyr og mat.

Salmonella

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. Vanlige symptomer hos mennesker er diaré, magesmerter, hodepine, kvalme og eventuell feber. Mennesker kan bli smittet gjennom mat, fra andre mennesker og fra dyr.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat. Det er derfor forholdsvis sjeldent med utbrudd av Salmonella i Norge.

Del artikkel