Phage-Driven Health: Undersøkelse av potensialet for å bruke bakteriofager i kampen mot patogener for å forbedre dyrehelsen og dyrevelferden i fjørfe

Et forprosjekt finansiert av FFL/JA har som mål å finne bakteriofager i dypsekvenserte datasett fra dyreprøver, og etablere laboratoriemetodikk for å identifisere spesifikke bakteriofager. Bakteriofager vil kunne blir brukt til å påvirke sammensetningen i mikrobiotaen i dyr og kunne være verktøy for å endre denne positivt 

Dyrehelsen og velferd hos dyra våre er av avgjørende betydning i moderne matproduksjonssystemer. En sunn mikrobiota spiller en sentral rolle i å opprettholde god helse til produksjonsdyr, og påvirkes av faktorer som veksthastighet, stress og sykdomsresistens. Bakteriofager kan være en av disse faktorene og trolig vil de kunne direkte påvirke balansen mellom gunstige og skadelige mikrober. Bakteriofager spiller en avgjørende rolle i reguleringen av bakteriepopulasjoner og hvordan mangfoldet i bakteriesamfunnene i ulike miljø formes, inkludert tarmmikrobiomet hos dyr. En kan ved hjelp av bakteriofager ha mulighet for å regulere mikrobiotaen og er en ny måte å forbedre dyrehelsen på, og denne teknologien vil kunne være et viktig biologisk alternativ til hvordan vi behandler og forebygger sykdom i dag. Dette prosjektet vil etablere verktøy for å identifisere bakteriofager fra dyreprøver, først gjennom å etablere og analysere dypsekvenserte avføringsprøver, deretter ved å etablere laboratorieverktøy for dyrkning og eksponere bakteriofager på bakteriekulturer. Dette arbeidet vil kunne gi oss en plattform for å kunne etablere nye forsøk mot spesifikke bakterier for å identifisere fager, slik at vi ikke bare får en bedre forståelse av tilstedeværelse men også kan undersøke funksjon av bakteriofager som er tilstede i fjørfeproduksjonen. 

Samarbeidspartnere

  • Magne Hansen, Animalia
  • Siri Sjurseth, Nortura
  • Turhan Markussen, NMBU

Prosjektleder

Øivind Øines

Forskninginformasjon

Start
2024-01-01
Slutt
2025-12-31
Prosjektnummer
34085
Status
Pågående
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi