Nekrobasillose

Nekrobasillose er en smittsom sykdom forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum og er kjent som «slubbo» på samisk.

Dette er den samme bakterien som gir fotråte hos villrein

Smittestoff og smitteveier

Bakterien Fusobacterium necrophorum vokser kun under anaerobe forhold (uten oksygen), og produserer toksiner som forårsaker betennelse og vevsdød (nekrose). Den finnes naturlig i vomfloraen hos rein og kan skilles ut med avføring. Bakterien overlever i fuktige miljøer under anaerobe forhold og overføres mellom dyr via omgivelser/fôr eller ved direkte kontakt. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Infeksjonen kjennetegnes generelt av betennelser med vevsdød. Bakterien kan infisere sår og rifter i hud og slimhinne og gir ulik sykdom avhengig av hvor den slår seg ned. De vanligste formene hos rein er oral (munn) og digital (klauv).

Hos rein er den primære sårinfeksjonen ofte nederst på beinet, og mer sjeldent i klauvspalten som hos storfe. En slik infeksjon på nedre del av beina med betennelse i underhud, seneapparat og ledd gir hevelse og halthet og en karakteristisk klubbeform på beina som har gitt opphav til det samiske navnet på sykdommen; «slubbo» som betyr klubbe (bilde 1). Fistler med oppbrudd fra dypereliggende betennelser kan oppstå, og puss fra slike sår kan gi et økt smittepress. Denne tilstanden er beskrevet som fotråte hos villrein.

Bakterien kan også forårsake betennelser i munnhule og slik gi problemer med å få i seg næring (bilde 2), samt gi betennelse i tarm, formager, lever og kjønnsorganer. Antagelig skjer smitte da via slikking av infiserte sår eller ved å spise kontaminert fôr, hvoretter bakterien invaderer sår og skader i slimhinna. Det er også angitt at kalven kan overføre smitte til juret og forårsake jurbetennelse.

Diagnostikk
Diagnosen bygger på kliniske funn av lokal veterinær eller under obduksjon samt påvisning av bakterien.

Differensialdiagnoser
Skader og betennelser med andre bakterier 

Forekomst

Hos tamrein er utbrudd av nekrobasillose sett i sammenheng med høy tetthet av dyr, spesielt ved hold av dyr i inngjerding. 

Tiltak

Infeksjonen kan behandles med antibiotika samt at dyret kan trenge støtteterapi tilpasset sykdomsbildet. Endring av miljøforholdene samt å holde syke og friske dyr adskilt vil kunne bryte smittekjeden.

Aktuelle artikler

  • Bakteriesykdommer hos rein. Mørk T et al. NVT. 2014 (2):222-228.
  • Bacterial infections and disease. Josefsen TJ et al. 2018. In: Reindeer and caribou – health and disease. Ed. Tryland and Kutz. CRC Press: 237-271.