Mistanken om Q-feber er avkreftet

Denne saken er eldre enn to år

Mistanken om Q-feber på en gård i Østlandsområdet er avkreftet. Tilleggsanalyser gjennomført ved Veterinærinstituttet, OIEs (Verdens dyrehelseorganisasjon) referanselaboratorium for Coxiella i Frankrike og Sveriges nasjonale referanselaboratorium for Coxiella, viser at dyrene på den aktuelle gården ikke har Q-feber. Alle restriksjoner oppheves derfor nå.

Q-feber har aldri vært påvist hos husdyr her i landet. Hvis smitten først er kommet inn i en besetning, sprer den seg som regel raskt.

-Det er viktig at vi i Norge har god overvåking av og beredskap mot smittsomme sykdommer hos husdyr. I Norge har vi mange og omfattende overvåkingsprogrammer mot smittsomme sykdommer hos husdyr. Det er viktig å følge opp funn for å avkrefte eller bekrefte mistanke så raskt som mulig, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Selv om bakteriesmitte ikke ble påvist denne gangen, er det, ifølge Mattilsynet, verdt å minne om viktigheten av gode smitterutiner på gårdene og at man er svært restriktiv med import av dyr til Norge.

Aktuelle lenker

Kontaktpersoner

Jorun Jarp (beredskaps- og sikkerhetsdirektør)

Del artikkel