Sårbakterier i sjøbasert lakseoppdrett – spesialiserte inntrengere eller tilfeldig forbipasserende?

Bakterielle sårlidelser forårsaker store dyrevelferdsmessige og økonomiske problemer innen norsk sjøbasert lakseoppdrett. I dette FHF-finansierte prosjektet ledet av Veterinærinstituttet, vil vi studere de involverte bakterieartene, både fra sjøvann og fisk, for å bedre forståelsen av hvorfor bare noen få, spesifikke stammer av disse er overrepresentert blant laks med sår.

Bakteriene Moritella viscosa og Tenacibaculum spp. anses å være av størst betydning for sårutvikling hos norsk oppdrettslaks i sjø. For begge disse har imidlertid nyere forskning ved Veterinærinstituttet avdekket at mens flere ulike varianter av dem forekommer langs norskekysten, så er det kun noen veldig få varianter som man stadig finner igjen fra laks med sår. Det er også dokumentert noen endringer over tid mtp. hvilke(n) variant(er) som dominerer det kliniske bildet. I tillegg forbindes også bakterien Aliivibrio wodanis i noen grad med slik sårutvikling, men denne arten har blitt langt mindre studert enn de to tidligere nevnte.

I dette prosjektet skal vi, på utvalgte oppdrettsanlegg gjennom ett år, kartlegge genetisk variasjon blant populasjoner av M. viscosa og Tenacibaculum spp. i sjøvann, og sammenstille dette med funn fra laks med sår. I tillegg til den PCR-baserte kartleggingen av sjøvann, vil bioinformatisk analyse av helgenom-sekvenser fra M. viscosa, Tenacibaculum spp. og A. wodanis isolater muliggjøre identifikasjon av genetiske faktorer av betydning for sårutvikling. Metodikk for lokalisering av bakteriene i infiserte vev vil også bli utviklet.

Samarbeidspartnere

  • Lerøy Seafood Group
  • Grieg Seafood

Prosjektleder

Snorre Gulla

Forskninginformasjon

Start
2023-04-01
Slutt
2026-03-31
Prosjektnummer
901838
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Patologi

Forskere

Snorre Gulla

Senior researcher
Mobilnr: 40829338
E-post: snorre.gulla@vetinst.no

Duncan Colquhoun

Senior Forsker/ adjunct Professor
Mobilnr: +47 91179686
E-post: duncan.colquhoun@vetinst.no

Karin Lagesen

Konst. seksjonsleder, Forsker
Mobilnr: +47 91575916
E-post: Karin.Lagesen@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 91732773
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

Anne Berit Olsen

Veterinær / forsker
Mobilnr: +47 90156348
E-post: anne-berit.olsen@vetinst.no

Raoul Valentin Kuiper


Mobilnr: +47 45500382
E-post: Raoul.Valentin.Kuiper@vetinst.no

Ottavia Benedicenti

Mobilnr: +47 41375788
E-post: Ottavia.Benedicenti@vetinst.no