Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Primærmål

  • Øke kunnskapen om tenacibaculose i norsk oppdrettslaks.

Sekundærmål

  • Utvikle en klinisk beskrivelse (definisjon) av sykdomen ‘tenacibaculose’ i norsk oppdrettslaks.
  • Identifisere risikofaktorer for utbrudd av tenacibaculose.
  • Karakterisere toksinproduksjon i Tenacibaculum spp.
  • Teste "proof of principle" for bruk av toksiner som antigen i vaksiner.

Prosjektet vil ha verdi i form av identifikasjon av risikofaktorer for utvikling av tenacibakulose, som så kan muliggjøre igangsetting av tiltak for å unngå utbrudd. Toksinkarakterisering og vaksineringsforsøk basert på cellekulturer vil utgjøre et grunnlag for videre vaksineutvikling.

Prosjektleder

Duncan J. Colquhoun

Samarbeidspartnere

  • IRIS Stavanger

Forskninginformasjon

Start
2017-10-01
Slutt
2021-09-30
Prosjektnummer
901434
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi