Utbruddsetterforskning igangsatt etter at seks personer har fått E.coli-infeksjon

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC, en E.coli-bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom. Det er påvist smitte hos seks personer bosatt i ulike deler av landet. Utbruddet har pågått siden i fjor høst.  Smittekilden er foreløpig ukjent.

Veterinærinstituttet er med i den pågående utbruddsetterforskningen initiert av Folkehelseinstituttet, sammen med aktuelle kommuneoverleger og Mattilsynet.

To av de seks personene ble syke i oktober og november 2022, mens de resterende fire personene ble syke i februar, mars og mai i år. Ingen av dem har utviklet alvorlig sykdom. De er i alderen 14 til 49 år, og fem av dem er menn.

To av personene er bosatt i Rogaland, de andre i Viken, Trøndelag, Vestland og Oslo.

Bakterien EHEC O157:H7 med lik genetisk profil er påvist hos alle de seks smittede.

Symptomer på EHEC-infeksjon

E. coli-bakterier (Escherichia coli) er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterier.

EHEC-bakterier kan gi diaré, som kan være blodig. Dette kan vare i fire til ti dager hos voksne og noe lengre tid hos barn. I sjeldne tilfeller kan bakterien gi den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Det er spesielt barn, eldre og de med svekket helse som er utsatt for å utvikle HUS, som er en alvorlig nyresykdom. Ingen av personene i dette utbruddet har utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS.  

Jakter på smittekilden

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

Veterinærinstituttet analyserer prøver av matvarer som peker seg ut som mulige smittekilder og bidrar i diskusjonen om mulige smittekilder sammen med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Les mer på Folkehelseinstituttet.no

Les mer på Mattilsynet.no

Fakta om E.coli (vetinst.no)

Del artikkel