Norwegian Airways

Økt bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler.

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bakteriene har for utvikling av sykdom. I Norge er det anbefalt å behandle lungebetennelse med smalspektret penicillin, men i hovedsak brukes bredspektret antibiotika ved infeksjoner hos kalv. Det trengs bedre bakgrunnsdokumentasjon for å vite hvilket agenspanorama vi har og hva som er riktig behandling.

Norwegian Airways vil undersøke forekomsten av bakterier som gir lungebetennelse hos kalv fra norske kjøttfe- og melkekubesetninger og kartlegge bakterienes antimikrobielle resistensmønster og sykdomsfremkallende egenskaper. Ulike metoder for prøveuttak vil bli sammenliknet for å identifisere en metode som er enkel å utføre i felt samtidig som den gir prøver av god kvalitet for videre diagnostikk. Bakterienes smittedynamikk vil bli undersøkt med en matematisk smittemodell. 

Prosjektet vil også studere forekomsten av Mycoplasma bovis, som er en bakterie som er utbredt i hele verden. Infeksjon med M. bovis kan ikke behandles med penicillin og det registreres en økende forekomst av antibiotikaresistens. Det er gjort få undersøkelser om forekomsten i Norge, men den er hittil aldri påvist.

Prosjektet vil bidra til reduksjon, forebygging og korrekt behandling av lungebetennelse hos kalv ved økt kunnskap om forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier og deres resistensmønster. Økt forståelse av sykdomsutvikling og smittespredning vil også bidra til dette. Bedre kunnskap om prøveuttak fra luftveier vil tilrettelegge for økt bruk av laboratoriediagnostikk og dermed også føre til redusert og korrekt bruk av antibiotika.

Prosjektet vil i tillegg øke årvåkenheten og kunnskapen om diagnostikk og forekomst av M. bovis, noe som er grunnleggende for håndtering av risikoen for introduksjon til Norge.

Prosjektleder

Thea Benedicte Blystad Klem

Samarbeidspartnere

NMBU Veterinærhøgskolen, Geno, Tine, Animalia, Mississippi State University, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Forskninginformasjon

Start
2020-09-01
Slutt
2025-12-31
Prosjektnummer
303127
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi