Høst er tid for harepest som også kan smitte til menneske

Denne saken er eldre enn to år

To tilfeller av harepest (tularemi) er påvist av Veterinærinstituttet så langt i år, begge tilfellene var harer fra Østfold. Påvisning av harepest hos hare er et «varsellys» til befolkningen om at smitten finnes i området.

− I disse jakttider er det viktig at jegere og andre som ferdes ute i naturen er oppmerksomme på døde harer og harer som har avvikende oppførsel, for eksempel at de er lite sky, blir fort innhentet av jakthunder eller virker sjuke, sier viltpatolog Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet. − Det kan dreie seg om harer med harepest. Harepest er en sykdom som kan smitte til mennesker på flere vis.

− I disse jakttider er det viktig at jegere og andre som ferdes ute i naturen, er oppmerksomme på døde harer og harer med avvikende oppførsel, for eksempel at de er lite sky, blir fort innhentet av jakthunder eller virker sjuke, sier viltpatolog Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet. − Det kan dreie seg om harer med harepest. Harepest er en sykdom som kan smitte til mennesker på flere vis.

For å unngå smitte, må en være forsiktig med å håndtere døde eller sjuke harer og smågnagere. Mennesker kan også smittes ved å drikke vann som er forurenset med bakterien fra gnagere, og man bør ikke drikke vann fra usikre vannkilder, sier Vikøren. Ta kontakt med lokalt Mattilsyn dersom du finner døde eller sjuke harer.

Harepest er en infeksjon med bakterien Francisella tularensis og sykdommen opptrer oftest om sommeren og utover høsten, og i år med mye smågnagere/lemenår. I områder med mye smågnagere bør man være spesielt oppmerksom på harepest. Hare er svært mottakelig for sykdommen og dør av blodforgiftning i løpet av kort tid.

− I 2017 hadde Veterinærinstituttet ny «rekord» i påviste tilfeller av harepest hos hare – i alt 13 tilfeller. Disse kom fra ulike områder i Sør-Norge. Vi påviste også harepest i et hareoppdrett, avslutter hun.

Les mer om tuleremi

Les mer om harepest hos menneske

Del artikkel