IRA swine embryos - Importrisikovurdering av svineembryo

Prosjektet vurderer risikoen knyttet til en spesifikk import av embryo til Norge.

Risikoen forbundet med import av ferske embryo fra nederlandske og franske donorpurker vurderes. Donorpurkene planlegges transportert til Spania, der embryoene skal samles ved hjelp av et kirurgisk inngrep og i tråd med retningslinjer fra International Embryo Transfer Society (IETS). Embryoene skal deretter sendes til Norge for ikke-kirurgisk deponering i mottakspurker. En kvalitativ risikovurdering mht. risiko for innslep av særlig PRRSv, PEDv, TGEv, SIv, MRSA samt kinolon- og colistinresistente bakterier gjennomføres, etter retningslinjer fra Verdens dyrehelseorganisasjon, OIE.

Prosjektleder

Helga R. Høgåsen

Finansiering

Prosjektet er utført på oppdrag fra Norsvin og med støtte fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). 

Start
2017-01-01
Slutt
2017-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Husdyrhelse, Risikovurdering