Leptospirose

Leptospirose er en sykdom som kan forekomme hos ulike dyrearter og hos menneske og som forårsakes av bakterien Leptospira interrogans.

Leptospirose er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke om leptospirose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

Det er flere varianter av bakterien Leptospira interrogans,og disse har ulike dyrearter som hovedreservoar.

Bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte ved kontakt med slimhinner i for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden.

Sykdomstegn og diagnostikk

Vanlige symptomer hos hund er generelt nedsatt almenntilstand, oppkast og diaré. Uten behandling kan sykdommen få et kronisk forløp og eventuelt med dødelig utgang. Hos andre husdyr og ville dyr kan bakterien forårsake reproduksjonsforstyrrelser i form av omløp, abort og økt antall dødfødte og svakt fødte individer.

Leptospirose forekommer meget sjelden hos menneske i Norge. Symptomene er vanligvis influensalignende, men hjernehinnebetennelse, lever- og nyresvikt kan forekomme. Menneske smittes oftest via drikkevann, eller ved å bade i vann som er forurenset av urin fra smittede dyr. Bakterien kan også smitte direkte fra dyr til menneske. Les mer om leptospirose hos menneske hos Folkehelseinstituttet.

Diagnostikk
Ved mistanke om leptospirose undersøkes prøver fra blod eller kroppshulevæske med henblikk på antistoffer mot aktuelle varianter av bakterien. Det er mulig å påvise leptospirer i blod, urin eller vevsprøver ved dyrking på spesielle næringsmedier. Ved mikroskopi og bruk av immunteknikker eller molekylærbiologiske metoder kan bakterien bli påvist direkte i prøvematerialet.

Forekomst

Økt reisevirksomhet med hund til land med endemisk forekomst av leptospirose, har ført til at denne sykdommen er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos importerte hunder. I den senere tid har også innenlands smitte av hund blitt påvist.

Bakterien forekommer i norsk fauna trolig med rotte som hovedvert, og dette utgjør et smittepotensial for hund. I en undersøkelse av blodprøver fra rødrev var cirka 10 % av prøvene positive for antistoffer mot en underart av L. interrogans.  

Leptospirose forekommer hos husdyr, ville dyr og mennesker over hele verden, men er vanligst i land med tropisk og temperert klima.

Tiltak

Leptospirose er en B-sykdom. Dersom man planlegger ferieopphold med hund i Sør- eller Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot leptospirose. For øvrig er det viktig å unngå kontakt med stillestående vanndammer som kan være forurenset med leptospirer fra gnagere i området.