NE kalkun - Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak, tidleg diagnostikk og ikkje-antibiotisk behandling

Prosjektet har som mål å bidra til betre tarmhelse og redusert bruk av antibiotika hos norsk slaktekalkun

Vi samlar inn og analyserer prøver og data frå kommersielle kalkunflokkar, med sikte på å forstå samspelet mellom ulike faktorar som aukar eller minskar risikoen for dårleg magetarmhelse (inkludert nekrotiserande enteritt). Vi analyserer felt-data for å karakterisere epidemiologien til nekrotiserande enteritt hos kalkun, inkludert aldersperiode og sesongmønster for sjukdomsforekomst. Vi karakteriserer stammer av bakterien Clostridium perfringens for å forstå betre særtrekk ved kalkunstammer av denne bakteriearten som er årsak til nekrotiserande enteritt. Vi undersøker effekten av eit probiotisk produkt på antal Clostridium perfringens i kommersielle kalkunbesetningar. Vi arbeider med utvikling av ein smittemodell for nekrotiserande enteritt hos kalkun. 

Prosjektledere
Magne Kaldhusdal

Samarbeidspartnere

  • Animalia
  • Kemin Europa NV
  • Felleskjøpet fôrutvikling
  • Baastad Kalkun AS
  • Norturas kalkunforum
  • Monash University (Professor Julian Rood)

Forskninginformasjon

Start
2013-03-05
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
225177-E50
Status
Ferdig
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, Virologi

Forskere

Magne Kaldhusdal

Seniorforskar
Mobilnr: +47 95886653
E-post: magne.kaldhusdal@vetinst.no

Sylvie Benestad

Senior forsker
Mobilnr: 4797536830
E-post: sylvie.benestad@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Tone Mathisen Fagereng

Overingeniør
Mobilnr: +47 41653517
E-post: tone.mathisen-fagereng@vetinst.no

Inger Sofie Hamnes

Seniorforsker/veterinær
Mobilnr: +47 99165258
E-post: inger.hamnes@vetinst.no

Charles Jean Joel Albin-Amiot

Overingeniør
Mobilnr: +47 90989883
E-post: charles.albin-amiot@vetinst.no

Torfinn Moldal

Forsker
Mobilnr: 4795813520
E-post: torfinn.moldal@vetinst.no