Zoonoser

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. 

Sykdommene forårsakes av ulike smittestoff (agens) som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner. 

zoonoser - COLOURBOX1717648_1000px.jpg
Zoonoser er sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. Foto: Colourbox

Ikke alle zoonoser gir sykdom hos dyr, men de kan likevel være bærere av smittestoff og overføre disse til mennesker. Overføring av smittestoffer mellom dyr og mennesker skjer på ulike måter, blant annet ved direkte kontakt, via avføring, via miljøet og gjennom mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter). Smittestoffene kan imidlertid også overføres via vann og frukt/grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan også skje via en såkalt vektor - for eksempel blodsugere som flått og mygg.

Veterinærinstituttet har som en av sine oppgaver å ha en samlet oversikt over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø, og er i tillegg Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) på disse områdene i Norge.

Zoonoserapporten