Markerer Verdens rabiesdag

Denne saken er eldre enn to år

Tirsdag 28. september markeres Verdens rabiesdag. Veterinærinstituttet deltar aktivt i det globale arbeidet for å bekjempe sykdommen rabies. I oktober starter et flerårig forskningsprosjekt, ledet av Veterinærinstituttet, hvor målet er å styrke Én Helse-systemet i Malawi for mer effektiv bekjempelse av rabies.

Rabies er en dødelig infeksjonssykdom som oftest overføres fra hund til menneske ved bitt. Rabies er en zoonose som vil si en sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. Bekjempelse av rabies krever tverrfaglig samarbeid i et Én Helse-perspektiv hvor helse for folk, dyr og miljø inngår.

-Det er ikke mangel på kunnskap som står i veien for å kunne kontrollere utbredelsen av rabies. Det som trengs er å få utført de tiltakene vi vet virker effektivt i de områdene hvor rabies er en konstant trussel, sier prosjektleder Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

-På tross av at det finnes måter å kontrollere sykdommen på, fortsetter rabies å ramme fattige, spesielt barn, verden over.

Årets markering av Verdens rabiesdag setter søkelys på to viktige utfordringer i arbeidet for å bekjempe rabies. Det ene er falske nyheter – «fake news» - som hindrer nødvendig og korrekt kunnskap i å nå frem til de menneskene og gruppene som har mest å vinne på at tiltak iverksettes. Det andre er vaksineskepsis, som kan føre til at et utilstrekkelig antall hunder vaksineres mot rabies, og at mennesker ikke lar seg vaksinere etter hundebitt selv om dette kan være livreddende.

-På Verdens rabiesdag går våre tanker til de menneskene og de samfunn som rammes hardest av rabies. Selv om vi har vaksiner og kjenner til effektive tiltak, dør mer enn 59 000 mennesker av rabies hvert år. Vi vet hva som skal til for å bekjempe denne sykdommen, men har foreløpig ikke lykkes med å gjennomføre tiltakene globalt. Et av de viktigste tiltakene er å få vaksinert hunder i områder der rabies forekommer, forklarer Hannah Joan Jørgensen, og legger til:

-Veterinærinstituttet vil bidra aktivt i den globale innsatsen mot rabies, og bistår derfor Verdens Helseorganisasjon (WHO), Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) og FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) som står bak Verdens rabiesdag. Et felles mål i dette arbeidet er å utrydde rabies hos mennesker som følge av smitte fra hund innen 2030.

Les fakta om rabies

Les mer på Verdens helseorganisasjons nettsider

Del artikkel