Trådorm

Strongyloidose, forårsaket av parasitten Strongyloides stercoralis kan gi alvorlig sykdom hos hund.

Parasittene lever i tarmen og kan gi blodig diaré og uttørking.

Parasittene er vanlige i tropiske og subtropiske strøk, men kan også overleve i land med temperert klima og bli et problem der, for eksempel i kenneler. Parasitten kan gi sykdom hos mennesker.

Smittestoff og smitteveier

Trådorm er det norske uttrykket for parasitten Strongyloides stercoralis. Trådormer er små tynne nematoder (2 mm lange) som lever i tarmen hos hund, katt og menneske og rev. Smittede dyr skiller ut larver i avføringen.

Trådormer kan smitte til verten på flere måter:

  • Perkutant – larver trenger gjennom huden og føres med venesystemet via lungene til tarmen.
  • Peroralt – verten får i seg larver gjennom munnen, og larvene utvikler seg videre til voksne ormer i tynntarmen
  • Laktogent - mordyret skiller ut larver via melken og smitter avkommet – dette er en vanlig smittemåte hos hund. Valper kan bli smittet fra det øyeblikket de begynner å die.
  • Autoinfeksjon – ettersom larver klekker fra eggene allerede mens de er i tarmen, kan noen larver rekke å utvikle seg til det smittsomme stadiet og re-smitte verten ved å vandre gjennom slimhinnen bakerst i tarmen/ huden rundt anus. Denne smittemåten forekommer hos hund.

Trådormene har en spesiell livssyklus ettersom den kan ha både en parasittisk livssyklus og en frittlevende livssyklus. I den parasittiske livssyklusen produserer hunnorm i tynntarmen egg med larver.
Disse eggene klekker og utvikles til frittlevende hanner og hunner.

De frittlevende stadiene kan føre til oppformering av parasittene i miljøet. Under visse omstendigheter kan larver fra disse frittlevende stadiene smitte verten ved å trenge gjennom huden og føres med venesystemet til lungene og siden til tarmen hvor de utvikles til voksne hunner.

Tiden det tar fra verten smittes til en kan finne larver i avføringen variere noe med smittemåte, men er vanligvis rundt 10 (5-21) dager hos hund.

Sykdomstegn og diagnostikk

Alvorlige infeksjoner kan forekomme, spesielt hos valper. Voksne parasitter i tynntarmen kan gi tarmbetennelse (katarralsk enteritt) og føre til fordøyelsesproblemer. Symptomer på strongyloidose kan være blodig eller slimete diare, luftveissymptomer, uttørking og i noen tilfeller død.

S. stercoralis kan gi flere former av sykdom hos menneske, blant annet larvevandringer i huden og vandringer i slimhinnen i tarmen. Hos mennesker med nedsatt immunforsvar kan parasitten gi alvorlig sykdom.

Diagnostikk
Trådorm påvises ved mikroskopisk undersøkelse av avføringsprøver. Man kan påvise typiske larver og i noen tilfeller også egg og voksne parasitter.

Forekomst

S. stercoralis er en vanlig parasitt i tropiske og subtropiske strøk. I Europa er den rapportert fra Polen, Frankrike, Portugal, Romania, Ungarn, Ukraina, Russland. Det er også rapportert om tilfeller i kenneler i Finland og på Island. I Norge ble parasitten første gang påvist høsten 2009 i en kennel som hadde importert dyr fra blant annet Polen og Spania, samt hos en valp med sannsynlig opprinnelse i Øst-Europa. I 2012 ble den påvist hos en hund importert fra Hellas.

S. stercoralis er ikke uvanlig hos mennesker i tropiske og subtropiske strøk. På verdensbasis er det estimert at mellom 30 og 100 millioner mennesker har denne parasitten.

Tiltak

Infeksjon med trådorm er en importsykdom. Derfor anbefales det at hunder fra områder hvor trådorm er utbredt blir behandlet med egnet parasittpreparat. Forskjellige behandlingsregimer er beskrevet i litteraturen, og det er rapportert at flere ulike parasittmidler har effekt mot disse parasittene.

Det er viktig å hindre at smittede hunder skiller ut larver som kan gi opphav til nye generasjoner parasitter. Hundeeiere må plukke opp hundeavføring i hagen/kennel/uteområder for å hindre smitteoverføring til andre dyr. Dersom en mistenker at hunden kan være smittet med trådorm etter utenlandsopphold, bør en vurdere å undersøke avføringsprøve fra hunden.

Les mer om importvilkår hos Mattilsynet.