Covid-19 Sesongavhengighet: Effekten av miljøvariasjon på dynamikk i tid og rom på nasjonal, regional og global skala

Dette prosjektet vil bruke internasjonale pandemidata på Covid-19 utbruddet samt zoonotiske databaser for å modellere sesongavhengighet og risikomomenter ved utbrudd av nye zoonoser.

Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet

Kyrre Kausrud

Prosjektleder

Nils Chr. Stenseth, UiO

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo
  • Pennsylvania State University
  • Princeton University
  • Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology
  • Tsinghua University
  • Beijing Normal University
  • Chinese Center for Disease Control and Prevention
  • University of Maryland and Johns Hopkins University 
  • University of Oxford
  • Folkehelseinstituttet (FHI)

Les mer om prosjektet her.

Start
2020-06-01
Slutt
2022-05-31
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering