Sporotrix schenkii og sporotrikose

Soppen Sporothrix schenkii finnes over hele verden, men er sjelden i Europa, med unntak av Spania og Italia.

Soppen kan forårsake sykdom (sporothrikose) hos mennesker og dyr.

Smittestoff og smitteveier

Sporothrix schenkii er en saprofyttisk sopp og en dimorf sopp, dvs. en sopp som kan veksle mellom å være gjærsopp og muggsopp avhengig av temperaturen.

Ved 37 ºC, når den har infisert en varmblodig vert, opptrer S. schenkii som gjærsopp (en encellet organisme som formerer seg ved knoppskyting). Ved 25 ºC opptrer den som muggsopp.

Infeksjon skjer som regel via små sår i huden, og bare sporadisk ved inhalering av sporer til lungene. Smitteoverføring fra infiserte dyr til mennesker er også beskrevet (zoonose), gjennom bitt eller kontakt med sårsekret og puss.

Sykdomstegn og diagnostikk

Sykdommen er beskrevet hos mennesker og en lang rekke dyr, bl.a. hester, hunder, katter, storfe, fugler, gris, rotter og mus.

Primært er dette en kronisk sykdom på huden eller i underhuden og tilhørende lymfekar, karakterisert av knuter som kan sprekke opp og danne sår. Det kan skje sekundær spredning til ledd, knokler og muskler.

Hos individer med normalt immunforsvar forblir infeksjonen som regel lokal, mens det hos individer med nedsatt immunforsvar kan oppstå en systemisk infeksjon med dødelig utgang. Friske smittebærere er ikke uvanlig.

Diagnostikk

S. schenkii påvises ved mikroskopi, eller ved dyrking av soppen.

Forekomst

Forekomsten av soppen S. schenkii i Norge er ikke kjent.

Soppen er distribuert over hele verden, men regnet som sjelden i Europa, med unntak av Spania og Italia. De fleste tilfellene på hunder og katter er beskrevet fra USA og Sentral- og Sør-Amerika. Hos katter ser det ut til at ukastrerte hannkatter er mest utsatt.

Human sporothrikose opptrer hovedsakelig i Sentral- og Sør-Amerika hvor den vanligvis er endemisk, og bare sjeldent epidemisk. I Brasil har man sett flere tilfeller hvor mennesker er blitt smittet av først og fremst katter, men også hunder. I Brasil regnes Sporothrikose som en "zoonose under fremmarsj" (emerging zoonoses).