Er du gravid så unngå å spise dårlig varmebehandlet kjøtt av hjortevilt

Denne saken er eldre enn to år

Hjortevilt og særlig rådyr kan være smittet med parasitten Toxoplasma gondii, som kan gi toksoplasmose hos dyr og mennesker. Dersom en kvinne smittes av parasitten for første gang mens hun er gravid, kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader

Tidligere undersøkelser ved Veterinærinstituttet har vist at av 4300 undersøkte viltlevende hjortedyr hadde34 prosent av rådyrene, 13 prosent av elgene og 7,5 prosent av hjortene antistoff mot Toxoplasma. Dette tyder på at dyrene er smittet og trolig bærer av parasitten i blant annet kjøttet. 

Er du gravid bør du være spesielt oppmerksom på at hjortevilt kan være bærer av toxoplasma-smitte. Pass på å ha god håndhygiene ved håndtering av hjorteviltkjøtt på kjøkkenet og unngå å smake på rått hjorteviltkjøtt eller spise kjøtt som ikke er fullstendig gjennomstekt. Mange kvinner er aktive hjorteviltjegere eller deltar i slakting og bearbeiding av hjortevilt. Selv om sannsynligheten for å bli smittet ved slik aktivitet er liten, bør gravide være oppmerksomme på at bearbeiding de kan få parasittinfisert materiale på hendene.

Hjortedyrene blir smittet av parasitten i avføring fra katt og gaupe som spres i miljøet der de beiter. De kan være smittet uten at de viser tegn til sykdom. Voksne og friske mennesker blir vanligvis ikke syke av parasitten fordi de raskt utvikler antistoffer. Les mer om Toksoplasmose på www.vetinst.no

Les mer på Folkehelseinstituttets sider om toksoplasmose

Del artikkel