Veterinærinstituttet har påvist ekinokokker på en elg i Innlandet

Parasitten Echinococcus canadensis G10 er påvist på en elg som er felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Prøven ble tatt ut på et viltslakteri og den aktuelle elgskrotten ble kassert.

Dette er det første kjente tilfellet av ekinokokker som er påvist hos elg i Norge. Parasitten er tidligere blitt påvist hos ville dyr i Sverige og i Finland. I Finland er den også påvist på et menneske.

Prøvene ble tatt ut på et viltslakteri og sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Parasitten ble påvist hos en voksen elg i godt hold som hadde flere parasitter i lungene. Parasittblærene målte 1,5 – 3 cm i diameter og ble undersøkt histologisk og molekylært. Undersøkelsene viste at dette var blærer av parasitten Echinococcus canadensis (G10).

Echinococcus canadensis er en genotype av hundens dvergbendelmark (Echinococcus granulosus sensu lato). Det finnes ti anerkjente genotyper (G), og disse genotypene er inndelt i fem arter. Hundedyr som ulv og hund er endeverter for denne genotypen (G10), mens hjortedyr er mellomverten.

Smittede mellomverter utvikler parasittblærer i indre organer, spesielt lungene, dersom de får i seg parasittegg. Dessverre kan også mennesker bli smittet med parasittegg fra hundedyr og mennesker vil da også utvikle parasittblærer i indre organer.

Meldepliktig sykdom

I Norge er ekinokokkose (infeksjon med enten E. multilocularis (revens dvergbendelorm) eller E. granulosus) hos dyr en nasjonal liste 2-sykdom, tidligere kalt B-sykdom, og derfor meldepliktig. I tilfeller der sykdommen blir påvist etter funn på slakteri, vil skrotten og slakteavfall bli destruert. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

Veterinærinstituttet vil oppfordre alle storviltjegere til å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Tiltak for å unngå smitte til hunder og redusere smitterisiko til mennesker

Ekinokokkose er en zoonose, dvs. en sykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Her er noen tiltak som kan gjøres for å reduseres smitterisiko.

  • hindre hunder i å få tak i slakteavfall
  • som hundeeier: Plukk opp hundemøkk og vask hendene godt etter håndtering av hunden.

Les mer under Spørsmål og svar Hundens dvergbendelmark

Les mer om zoonoser (vetinst.no) 

Les om hundens dvergbendelmark (vetinst.no)

Les mer om påvisning på Mattilsynets nettsider

Les mer om ekinokokkose:

Overvåkning av revens dvergbendelmark (Echinococcus) hos vilt 

Revens dvergbendelorm | Mattilsynet

Folkehelseinstituttet: Ekinokokkose - FHI

WOAH: Echinococcosis (woah.org)

 

Del artikkel