Veterinærinstituttet bekymret for økt import av gatehunder

Denne saken er eldre enn to år

Tirsdag 31. januar ble det avholdt åpen høring på Stortinget om import av gatehunder etter at det ble fremmet forslag om forbud mot dette av senterpartiets stortingsrepresentanter Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe.

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening advarte mot import av gatehunder i sine innlegg.

Liberalisert regelverk har ført til økt import

Bakgrunnen for forslaget er at regelverket for reise med dyr er liberalisert som en følge av EØS-retten som tilsier friere flyt av varer og tjenester, også av dyr. Mattilsynet presenterte tall fra grensestasjonen på Gardermoen som viste at importen av hund har økt betydelig.

Mange av disse dyrene kommer fra områder med et annet smittepress enn det man har i Norge. Dette medfører en risiko for at smittestoffer som er farlig både for mennesker og dyr følger med når hunder tas inn i Norge. Selv om regelverket for innførsel av hunder overholdes, er det ingen garanti for at dyret ikke har andre sykdommer, parasitter og bakterier. Veterinærinstituttet er bekymret for at dagens regelverk, med krav kun om rabiesvaksinering og behandling mot revens dvergbendelorm, ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot andre smittestoffer.

Risiko for Norges gode smittestatus

Hannah Jørgensen, som er fagansvarlig for smådyrhelse og zoonoser ved Veterinærinstituttet, sa i sitt innlegg at smittesituasjonen hos norske husdyr er svært god, men at nye smittestoffer kan innføres til norske dyr med importerte dyr, ville dyr, mat, fôr og med mennesker. For produksjonsdyr er det iverksatt kompensatoriske tiltak i form av sykdomsovervåking og isolat av dyr. Husdyrnæringen har selvpålagte tilleggskrav ved import og stiller strengere krav til testing og dokumentasjon enn det offentlige importregelverket gjør. For kjæledyr er det ingen som kan ta et kollektivt ansvar, og det er opp til hver enkelt å ta valg som ivaretar landets gode smittestatus.

Smitten kan være vanskelig å oppdage
Hun forklarte hvordan en tilsynelatende frisk hund kan være smittebærer og bidra til smittespredning. I forbindelse med import er det mulig å teste hunden for noen smittestoffer, men ikke alle, og det er derfor ikke mulig gardere seg fullt ut, sa hun. Vi har allerede sett eksempler på at importerte hunder har hatt med seg en rekke smittestoffer vi ikke har i Norge fra før.

Jørgensen poengterte også at med antall importerte hunder så øker også sannsynligheten for at sjeldne smittestoffer innføres.

På bakgrunn av kunnskapen vi har om smitterisiko, fraråder Veterinærinstituttet kjøp og adopsjon av hunder med ukjent bakgrunn fra andre land.  Ved innførsel og reise med hund bør det gis forebyggende behandling utover det som er krevet i dagens regelverk, konkluderte hun.

16. februar er frist for avgivelse til innstillingen.

Se høringen (starter litt ut i sendingen)

Del artikkel