Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Denne saken er eldre enn to år

Nå starter norske forskere verdens første store undersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr. 

- Det er banebrytende at norske forskere som de første i verden skal gjøre en stor befolkningsundersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Vi forventer at dette vil være starten på et langvarig og viktig forskningssamarbeid med stor internasjonal oppmerksomhet, og at det vil gi resultater som både landbruket, folkehelsen og norsk næringsliv vil nyte godt av, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Forskningsprosjektet heter HUNT Én Helse og er et tilleggsprosjekt til den store helseundersøkelsen som pågår i Nord-Trøndelag.

Veterinærinstituttet er samarbeidspartner sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøgskolen og store deler av norsk landbruksnæring.

Hva skal undersøkes

Mange av de mest alvorlige sykdommene som finnes er zoonoser, det vil si sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Samtidig er det slik at omgang med dyr også kan forebygge sykdom.

-Noe av det første vi skal forske på i HUNT Én Helse er hva det gjør at vi lever tett på hunder og husdyr. Får dyreeiere for eksempel mer antibiotikaresistente bakterier eller visse typer bakterier, og har de for eksempel mindre allergi og andre problemer knyttet til immunforsvaret sitt, sier Arne Holst-Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Senere ønsker forskerne blant annet å finne ut mer om hvordan mikroorganismene påvirker immunforsvar og hormonsystem gjennom ulike faser av livet, og hvordan vi kan tilrettelegge for at mennesker og dyr skal unngå å bli syke.

Slik foregår HUNT Én Helse

Deltagere i fjerde runde av HUNT, det vil si innbyggere i Nord-Trøndelag, inviteres til å delta i HUNT Én Helse.

Alle som deltar i HUNT blir spurt om de har eller er i regelmessig kontakt med hund, hest, sau, gris eller ku. Hvis de svarer ja, blir de spurt om de vil delta også i HUNT Én Helse. Det er frivillig å delta.

-Eiere av disse dyrene blir spurt om de er villige til å sende oss en liten prøve av dyrenes avføring. De som sier ja får utlevert nødvendig utstyr til å ta og sende inn prøver, og hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart, sier Holst-Jensen.

Alle som deltar blir spurt om HUNT Én Helse kan ta kontakt med dem på et senere tidspunkt, slik at forskerne kan samle inn mer materiale fra dyr og deres miljø.

-Innbyggerne i Nord-Trøndelag gjør allerede en fantastisk innsats ved å delta i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Nå håper vi at hundeeiere, bønder og hesteeiere vil hjelpe oss til å finne ut mer om dyrenes betydning for helsa vår, og hvordan mennesker påvirker dyrenes helse, sier Holst-Jensen, som håper å ha fått 12 000 innsendte avføringsprøver fra dyr, når de er ferdige i 2019.

Personvernet er ivaretatt

Holst-Jensen understreker at datasikkerheten i HUNT Én Helse er like streng som i HUNT for øvrig. Det betyr for eksempel at forskningsbiobanken for HUNT Én Helse ikke vil inneholde deltagernes navn eller personnummer. Kobling mellom dyreeieres og dyrs helsedata kun kan gjøres når det er nødvendig for et konkret forskningsprosjekt og kun når det er gitt etisk og juridisk godkjenning av ansvarlig myndighet/organ.

Fakta om HUNT Én Helse:

  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Den fjerde HUNT-undersøkelsen, HUNT 4, gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.
  • HUNT Én Helse er et tilleggsprosjekt under HUNT 4. Undersøkelsen starter høsten 2017 og går frem til februar 2019.
  • HUNT Én Helse skal forske på sammenhenger mellom menneskers og dyr helse.
  • HUNT Én Helse vil foregå ved at alle som deltar i HUNT og har eller er i kontakt med dyr blir spurt om å delta. Deltakelse er frivillig. Eiere av hund, hest sau, gris eller ku blir også spurt om de kan sende inn en liten prøve av dyrenes avføring. Hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart. Deltakere kan også kontaktes senere for eksempel for at forskerne skal kunne samle inn prøver av hele dyrebesetninger og deres miljø.
  • Datasikkerheten i HUNT Én Helse er like streng som i HUNT for øvrig. Det betyr for eksempel at forskningsbiobanken for HUNT Én Helse ikke vil inneholde deltagernes navn eller personnummer. Kobling mellom dyreeieres og dyrs helsedata kun kan gjøres når det er nødvendig for et konkret forskningsprosjekt og kun når det er gitt etisk og juridisk godkjenning av ansvarlig myndighet/organ.
  • Samarbeidspartnerne i HUNT Én Helse er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøgskolen og store deler av norsk landbruksnæring.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:

Gaute Lenvik administrerende direktør
Arne Holst-Jensen seniorforsker
Astrid Bjerkås senior kommunikasjonsrådgiver

Del artikkel