Liten fare for zoonotiske sykdommer for mennesker og dyr i Norge

Vi har lite smitte med zoonoser fra vann, mat og dyr til mennesker i Norge. Zoonotiske sykdommer har generelt begrenset betydning for dyre- og folkehelsen her til lands.

Med unntak av en påvisning av storfetuberkulose hos ku i Norge i desember 2022, en sykdom Norge har fristatus for hos dyr, er situasjonen i Norge stabil. Det viser Zoonoserapporten for 2022, en rapport som dokumenterer forekomsten av zoonoser i Norge. Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker som forårsakes av ulike smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.

- Situasjonen vi har i Norge i dag er god, men det er fortsatt viktig at vi følger med. Det finnes zoonotiske sykdommer i omløp, også i Norge, og globalt er opptil 60 prosent av alle infeksjoner hos mennesker forårsaket av smittestoffer fra mat eller fra dyr. Med reisevirksomhet og med import av varer kan vi få smittestoffer inn i landet som vi har lite av eller ikke har fra før. Da er det viktig å kunne oppdage endringer tidlig, sier Hannah Joan Jørgensen, fagansvarlig for zoonoser ved Veterinærinstituttet.

En av oppgavene til Veterinærinstituttet er å bistå Mattilsynet med å holde oversikt over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø. Denne overvåkningen er avgjørende for å kunne oppdage, forebygge og bekjempe zoonotiske sykdommer på en god måte og for å kunne bevare den gunstige situasjonen vi har i Norge.  

Denne rapporten er en årlig leveranse til den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, som Norges bidrag til en felles europeisk rapport.

Les hele rapporten her.

Del artikkel