Rabies påvist hos svalbardrein

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) ved Ny-Ålesund på Svalbard. En fjellrev på øya Hopen fikk også påvist sykdommen i mai 2018.

Mandag 16. juli fikk Sysselmannen på Svalbard melding om en syk svalbardrein ved Ny-Ålesund. Reinsimla var svak i beina og klarte ikke å reise seg. Det syke dyret samt en kalv ble avlivet og sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for diagnostikk. Analyser av hjerneprøver ved Veterinærinstituttet har bekreftet at simla hadde rabies. Det ble ikke påvist rabies hos kalven.

- Veterinærinstituttet påviste også rabies i en fjellrev på øya Hopen i mai 2018. Undersøkelse av deler av virusets arvestoff viser at påvist rabiesvirus hos simla grupperer sammen med arktiske varianter av rabiesvirus og er nært beslektet med virus påvist på Hopen i 2011 og 2018 og nær Longyearbyen i 2011, sier Knut Madslien, veterinær og vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard, med større utbrudd av sykdommen i 1980 og 2011. Ved det siste utbruddet i 2011 ble det påvist rabies på fire fjellrev og ti svalbardrein. Fastlands-Norge er erklært fritt for rabies.

Fjellrev som vandrer over isen fra Sibir, Canada eller Grønland er trolig årsak til at rabies-smittet fjellrev dukker opp på Svalbard med ujevne mellomrom. De smittede fjellrevene kan smitte andre dyr, som svalbardrein, oftest via bitt, slik at smitten spres videre på øygruppen. Lav tetthet av fjellrev på Svalbard medfører trolig at smitten «dør ut» mellom hvert utbrudd.

- Det er stor trafikk av turister og forskere på øygruppa i sommermånedene. Dersom du observerer rev eller reinsdyr som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dem selv! Hunder må holdes under oppsyn, og det oppfordres til ikke å mate rev. Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, avslutter Madslien.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
Knut Madslien

Aktuelle lenker

Del artikkel