EJP-TeleVir

TeleVir er et EJP-En helse prosjekt som skal utvikle feltvennlig metodikk for rask identifikasjon og karakterisering av virus-trusler for mennesker og dyr.

Tele-Vir er et EJP (European Joint Programme) prosjekt som skal jobbe med å utvikle raske metoder for identifikasjon og karakterisering av virus i mennesker og dyr, i felt. Prosjektet vil bruke ny teknologi for sekvensering, nanopore-sekvensering (fra Oxford Nanopore Technologies), en ny teknologi som har vist seg være svært nyttig til slike formål. Ved å kombinere denne svært portable løsningen for å generere sekvensdata ifra virus i felt, og sette dette sammen med brukervennlig bioinformatiske analyseplattformer, der denne informasjonen sammen med annen relevant fenotypisk og epidemiologisk informasjon, vil dette gi en komplett metodeplattform for hurtig identifikasjon og karakterisering av virus i utbruddssituasjoner.

Prosjektleder

Katja Spiess, Statens Serum Institut, Danmark

Prosjektleder ved Veterinærinstituttet

Øivind Øines, Seniorforsker, Forskningsgruppe Mattrygghet og dyrehelse

Samarbeidspartnere

ANSES (Fr), PIWET(PL), VRI(CZ), IZSLER(IT), IZSAM(IT), INIA(ES), INSA(PT), UoS(UK), SVA(SE), Sciensano (BE), EMC(NL).

Start
2020-01-01
Slutt
2022-06-30
Status
Ferdig
Forskningsområder
Husdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, Zoonoser

Forskere