Hannah Joan Jørgensen

Forsker, veterinær, Husdyr, vilt og velferd

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

INIKA_OH_TZ

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser