Hannah Joan Jørgensen

Forsker, veterinær, Husdyr, vilt og velferd

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

EU-WISH

EU-WISH sitt overordnede mål er å støtte de 26 deltakende europeiske landenes arbeid med å forbedre, utvide og styrke bruken av avløpsvann til overvåking. Denne overvåkingen har et folkehelseperspektiv, med et særlig fokus bl.a. på særdeles viktige patogener, antibiotikaresistens, samt kjemiske substanser. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet representerer Norge i dette prosjektet.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, Zoonoser

INIKA_OH_TZ

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser