Dette vet vi om apekoppesmitte og dyr

Helsedirektoratet anbefaler å definere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom. Det er ikke påvist apekopper hos dyr i Norge.

Apekoppsmitte blant mennesker har økt i sommer, også i Norge. FHI jobber mot å stoppe utbruddet, og for å forebygge at apekopper etablerer seg i Norge, og ønsker nå å definere sykdommen som en allmennfarlig smittsom sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert apekopper som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. 

Apekopper er en zoonose som kan smitte mellom dyr og mennesker, men viruset kan også smitte mellom mennesker. Det er enda ikke påvist apekopper hos dyr i Norge, men det er likevel en teoretisk mulighet for smitte fra menneske tilbake til dyr. Risikoen for at smitten kan etablere seg hos tamme eller ville dyr i Norge antas å være lav, men ved et smitteutbrudd hos mennesker bør smittevernet også inkludere vern av dyr. Les mer om apekopper i Norge her.

Eventuell påvisning av apekopper hos dyr i Norge er meldepliktig, og vil håndteres av Mattilsynet for å hindre smittespredning. Les mer om apekopper og kjæledyr hos Mattilsynet her.

Del artikkel