Ionofore koksidiostatika – risiko for koseleksjon av antimikrobiell resistens – klinisk betydning og intervensjonsstrategier

Antimikrobiell resistens er en av verdens mest alvorlige trusler, og kunnskap om hvordan resistens utvikles, spres og kan forebygges er svært viktig for folke- og dyrehelse, og for matsikkerhet og bærekraft. 

I prosjektet skal det studeres om bruken av ionoforer, som verden over benyttes i store mengder til fjørfe, kan føre til seleksjon av antibiotikaresistens, og om dette i så fall har konsekvenser for menneskers helse. Forebyggende bruk av ionoforer til kylling ble faset ut i Norge i 2015 – 2016, mens monensin til kalkun fases ut i 2022.

Les mer om prosjektet her

Prosjektansvarlig

Anne Margrete Urdahl

Forskninginformasjon

Start
2022-04-01
Slutt
2025-03-31
Prosjektnummer
333858
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser