Villfisk

Veterinærinstituttet har en betydelig aktivitet innen fiskehelse og bevaringsbiologiske tiltak på vill laksefisk.

Meld fra om syk villfisk

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har opprettet et nasjonalt meldingssystem og har ansvar for å oppklare smittsom sykdom hos villfisk. Vi ber deg derfor melde fra om funn av syk, skadet eller død fisk, uansett art.

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Bekjempelse av Kanadarøye i Klokkartjønna
  2. Bekjempelse mort i Bymarka
  3. Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA
  4. Biodiversitet etter rotenonbehandling – reetablering av parasitt-vertsystemet i fustvassdraget etter utryddelsesaksjonen for G. salaris
  5. CMS-Epi - Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom: utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i felt

Fagpersoner

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Mobilnr: +47 48991095
E-post: ase-helen.garseth@vetinst.no

Haakon Hansen

Seniorforsker (1110)
Mobilnr: +47 45244095
E-post: haakon.hansen@vetinst.no

Roar Sandodden

Forsker 1109 Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no

Alle ansatte