Villfisk

Veterinærinstituttet har en betydelig aktivitet innen fiskehelse og bevaringsbiologiske tiltak på vill laksefisk.

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Bekjempelse av Kanadarøye i Klokkartjønna
  2. Bekjempelse mort i Bymarka
  3. Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA
  4. Biodiversitet etter rotenonbehandling – reetablering av parasitt-vertsystemet i fustvassdraget etter utryddelsesaksjonen for G. salaris
  5. CMS-Epi - Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom: utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i felt