Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA

Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging.

Veterinærinstituttet har i dag flere ulike primærceller fra atlantisk laks i langtidskulturer. I prosjektet vil disse bli utprøvd for å etablere en metode/prosedyre for in vivo-kultivering av HPR0. Oppformert virus vil kunne benyttes i smitteforsøk.

Et “første generasjons” HPR-deletert ILA-virus har i smitteforsøk vist seg omtrent ikke å gi dødelighet. Videre bearbeiding av resultater og karakterisering av denne virusvarianten, vil kunne støtte etableringen av et modellsystem for smitteforsøk med HPR0 og er i seg selv et sikkert system for mutajonsundersøkelser.

Gjennom smitteforsøk vil vi generere materiale for å undersøke/beskrive mekanismer og genetiske markører knyttet til ulike stadier i overgangen fra HPR0/ lavvirulent HPR-deletert ILA-virus til virulente HPR-deleterte ILA-virus som vil øke forståelsen av HPR0 virus, HPR0-infeksjonen (interaksjon vert-agens) og kriterier for en evt. mutasjonsovergang.

Identifisering av lokaliteter med økt ILA-risiko
Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet.

En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging. Rangering av lokaliteter vil være basert på faktorer som brakkleggingsrutiner, biomassetetthet, dødelighet, sjøtemperatur, avstand til slakteri, avstand til transportled, andre sjukdommer, lusebehandling osv.

Analysen vil ta utgangpunkt i isolerte ILA-utbrudd fra 2003–2014, havbruksdata og journaldata fra Veterinærinstituttet samt kunnskap generert i delprosjekt 1.

Seminar/workshop – ILAV HPR0
ILA og spesielt ILA-virus HPR0, har fått stor oppmerksomhet ved at OIE har gjort HPR0 internasjonalt rapporteringspliktig. Det pågår i dag forskning knyttet til HPR0 i Chile, Canada, Færøyene og Skottland i tillegg til Norge. 

Prosjektgruppen ønsker derfor å arrangere et arbeidsseminar (workshop) knyttet til forskning på HPR0, hvor også andre relevante aktører som næringen, Mattilsynet, fiskehelsetjenester osv. inviteres.

Prosjektleder
Edgar Brun

Samarbeidspartnere
Referansegruppe bestående av:

  • Niels Jørgen Olesen, DTU, EU fish reference laboratory, Danmark 
  • Sergio H. Marshall, Universitetet i Valparaiso, Chile
  • Debes Christinansen, Food and Veterinary Agency, Færøyene 
  • Edmund Peeler, CEFAS, UK
  • Birgit C. Oidtman, CEFAS, UK

Forskninginformasjon

Start
2015-01-01
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
901051
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, Virologi