Haakon Hansen

Seniorforsker (1110), Forskning fiskehelse

Presentasjon

Forsker på mange arter og grupper av parasitter, først og fremst Monogenea med hovedfokus på Gyrodactylus, men også Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa) og Nuclespora cyclopteri (Microsporidia) og en rekke andre parasitter. I tillegg involvert i forskning på eDNA.

Har ansvaret for Mattilsynets overvåkingsprogrammer for Gyrodactylus salaris og diagnostikken av fiskeparasitter ved Veterinærinstituttet. Instituttet er nasjonalt referanselaboratorium, NRL.

Referanseekspert for WOAH (tidligere OiE) for Gyrodactylus salaris (WOAH Reference Laboratories).

Leder av arbeidsgruppen for G. salaris i den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (North East Atlantic Salmon Commission, NASCO).

Fagområder
Miljø-DNA, Molekylærbiologi, Parasittologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Gyrokloramin – Utvikling av klor som bekjempelse mot Gyrodactylus salaris

Forsøk gjennomført både i laboratoriet, i kar ved Drammenselva og i feltforsøk i elva Glitra øverst i Lierelva (Drammensvassdraget) har vist at lave konsentrasjoner av klor har egenskaper som gjør kjemikaliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, Toksikologi

ISMOTOOL - In-situ molekylærbasert overvåking: et verktøy for å takle operative og miljømessige utfordringene i akvakultur

ISMOTOOL vil teste ut bruken av en miljøprøveprosessor (EPS) for in-situ sanntidsovervåkning av utvalgte fiskepatogener (Paramoeba perurans og Lepeophtheirus salmonis) og rømt oppdrettsfisk. EPS er et kompakt og fullt robotisert undersjøisk flytende laboratorium som analyserer sjøvannsprøver for arter av interesse ved hjelp av målrettede molekylære deteksjonsmetoder.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Eubothrium - Infeksjoner med bendelmarken Eubothrium sp. i oppdrettsanlegg i Norge: resistens, utbredelse og påvirkning på fiskehelsen

Dette prosjektet ønsker å øke kunnskapen om bendelmarkinfeksjoner i norske oppdrettsanlegg og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner. Dette vil igjen gi bedre beslutningsgrunnlag og bedre økonomi for oppdretteren.
Prosjektperiode
2017 - 2019
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

Nucleospora - Parasittisk infeksjon hos rognkjeks: Nucleospora cyclopteri

Prosjektet ønsker å gi kunnskap om betydningen infeksjoner med mikrosporidien Nucleospora cyclopteri har for rognkjeks, Cyclopterus lumpus.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, ParasittologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, ParasittologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi

AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks

Behandlingsstrategier/dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann for å finne kombinasjoner av konsentrasjoner og behandlingstid som gir best effekt mot AGD (amøbegjellesykdom forårsaket av Paramoeba perurans) hos oppdrettslaks.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, ParasittologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, VirologiDesinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Parasittologi, Patologi

MultifacGillhealth - Gill disease in Atlantic salmon – studies of multiple factors in challenge models

God gjellehelse er en nøkkelfaktor for fiskens vekst og velferd. Gjellesykdom bidrar med en betydelig del av sykdomsrelaterte tap i matfiskoppdrett av laks i Norge.
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, ToksikologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, ParasittologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, VirologiDesinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Parasittologi, PatologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, Virologi

MonoMyx - Monogenea og Myxozoa i Oslofjorden

MonoMyx-prosjektet ønsker å øke kunnskapen om biodiversiteten innen to grupper av parasitter på fisk i Oslofjorden; Myxozoa og Monogenea.
Prosjektperiode
2014 - 2015
Område
Parasittologi

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Biodiversitet etter rotenonbehandling – reetablering av parasitt-vertsystemet i fustvassdraget etter utryddelsesaksjonen for G. salaris

Innsjøene Fustvatnet, Ømmervatnet og Mjåvatnet i Nordland skal i 2012 behandles med rotenon for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris. Dette vil fjerne alt liv som puster med gjeller (fisk med sine parasitter og mange av mellomvertene) i disse vannene og dette gir en unik mulighet for å studere hvordan en slik behandling påvirker re-etableringen av parasittfaunaen og hvordan denne utvikler seg på sikt.

Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiParasittologi, Molekylærbiologi

Parvicapsula pseudobranchicola: Øke kunnskapen og redusere tap

Sykdommen parvicapsulose hos laks forårsakes av en mikroskopisk parasitt, Parvicapsula pseudobranchicola, ble oppdaget hos oppdrettslaks i sjø i Troms og Finnmark i 2002, i forbindelse med omfattende dødelighet. Siden da har parasitten blitt påvist i oppdrettslaks i alle områder med oppdrett i Norge.
Prosjektperiode
2013 - 2015
Område
ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiParasittologi, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiParasittologi, MolekylærbiologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi