Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110, Havbruk, villfisk og velferd

Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 48991095
Tlf
+47 48991095
E-post
ase-helen.garseth@vetinst.no

Åse Helen Garseth er seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet. Seksjonen har åtte forskere og ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd i fiskeoppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk.
Åse har bakgrunn som veterinær med doktorgrad innen smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk (Tittel på avhandling: "Piscine orthoreovirus in Wild Atlantic salmon - with special focus on wild-farmed interaction")
Åse er prosjektleder for helseovervåking hos vill laksefisk for Mattilsynet og er FoU ansvarlig for helse og biosikkerhet i genbank for vill laks (Miljødirektoratet)
Åse Helen Garseth har etterutdanning innen prosjektledelse og erfaring fra fiskehelsetjeneste, Fagsenteret for fjørfe, VESO, Statens dyrehelsetilsyn og som privatpraktiserende dyrlege for både selskapsdyr, sportsdyr og produksjonsdyr.
Åse Helen Garseth er medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1998
Doktorgrad(PhD)2014

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi
Medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2017-2020, personlig oppnevnt av Miljødirektoratet