Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110, Havbruk, villfisk og velferd

Presentasjon

- Åse Helen Garseth er seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet. Seksjonen har åtte forskere og ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd i fiskeoppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk. - See more at: https://tellus.vetinst.no/ansatte/employee/edit?_name=ase-helen-garseth#sthash.nZE4mLdk.dpuf
- Åse Helen Garseth er seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet. Seksjonen har åtte forskere og ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd i fiskeoppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk. - See more at: https://tellus.vetinst.no/ansatte/employee/edit?_name=ase-helen-garseth#sthash.nZE4mLdk.dpuf

Åse Helen Garseth er seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse i Veterinærinstituttet.

Garseth er utdannet veterinær og har en doktorgrad på smitteinteraksjon mellom vill laksefisk og oppdrettsfisk ( "Piscine orthoreovirus in wild Atlantic salmon-with special focus om wild-farmed interactions"). Åse Helen er ansvarlig for helseovervåking av villfisk, inklusiv syk villfisk portalen til Veterinærinstituttet og helseovervåking av pukkellaks. Videre er Garseth prosjektleder for fiskehelse i genbank for vill laks og rådgiver for forvaltningen i spørsmål knyttet til villfiskhelse og innlandsoppdrett.

Åse Helen Garseth er medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2017-2024 (personlig oppnevning av Miljødirektoratet).

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi