Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110, Havbruk, villfisk og velferd

Presentasjon

Medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2017-2020, personlig oppnevnt av Miljødirektoratet
Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 48991095
E-post
ase-helen.garseth@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi