Åse Helen Garseth

Forsker, Miljø og smittetiltak

Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 48991095
Tlf
+47 48991095
E-post
ase-helen.garseth@vetinst.no

Åse er forsker med ansvar for helseovervåking på vill laksefisk. Hun har overordnet ansvar for helse i genbank for vill laks og koordinerer arbeidet med å utvikle et forskningsprogram for helse hos vill laksefisk og påvirkning fra oppdrett. I tillegg er hun arbeidspakkeleder for AP4 Kunnskapssammenstilling i det FHF finansierte prosjektet CMS Epi-Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom.


Åse Helen er veterinær med doktorgrad på piscint orthoreovirus og smitteutveksling mellom vill og oppdrettet laksefisk. Hun har erfaring fra fiskehelsetjeneste, Fagsenteret for fjørfe, Statens dyrehelsetilsyn og som privatpraktiserende dyrlege på både selskapsdyr, sportsdyr og produksjonsdyr.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1998
Doktorgrad(PhD)2014 Prosjektledelse 2005

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi